Akreditovaný vzdělávací kurz Finanční řízení a plánování obce

(AK/PV-658/2013, AK/VE-418/2013, AK/PV-659/2013, AK/VE-419/2013)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Cílem vzdělávacího kurzu Finanční řízení a plánování obce je seznámit účastníky se systémem veřejných rozpočtů, s metodikou sestavování rozpočtu obce včetně navazujících činností a se zásadami a podmínkami hospodaření obce.

Vzdělávací kurzy v rozsahu 8 h a 16 h jsou určeny pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky, kteří se podílí na finančním řízení obce.

Z důvodu praktického zaměření kurzu je zvolena interaktivní forma vzdělávání, kdy na základě řady praktických příkladů a simulací jsou jednoduchým způsobem představeny zásady finančního plánování a řízení a jeho aplikace tak, aby si je účastníci nejen zapamatovali a pochopili, ale aby byli schopni je správně aplikovat ve své praxi.

Osnova 8 h kurzu Finančního řízení a plánování obce:

 • Soustava veřejných rozpočtů
 • Rozpočtové určení daní
 • Rozpočet
 • Etapy rozpočtového procesu

Osnova 16 h kurzu Finančního řízení a plánování obce:

 • Finanční řízení obce
 • Finanční řízení příspěvkových organizací
 • Finanční řízení společností s většinovým podílem obce
 • Finanční analýza
 • Zajištění pohledávek obce

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…