Posouzení shody ISVS

Posouzení shody ISVS stanovuje shodu provozní dokumentace informačních systémů veřejné správy, která nepodléhá atestaci dlouhodobého řízení ISVS, s požadavky prováděcích předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb., o ISVS.

Prováděcí právní předpisy:

  • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy.

Žadatel obdrží od společnosti Equica Prohlášení o shodě ISVS ověřující shodu provozní dokumentace s požadavky prováděcích předpisů k zákonu č. 365/2000 Sb. o ISVS.

Platnost prohlášení: 2 roky

V případě zájmu o nabízené služby nás prosím kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference