Řešení: Služby v ICT
Klient: NAKIT, s. p.
Realizace: 02/2021 – současnost

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy a zmapování současného stavu pro “stanovení pravidel pro přidělování a ověřování oprávnění”.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy a zmapování současného stavu v rozsahu

    • Analýza portálových řešení ve veřejné správě, která si vytvořila své přístupy k řešení rolí, a fungování klientů v těchto rolích (jde např. o portály Moje daně, eHealth)
    • Analýza poptávky klientů – tj. které typy rolí a zastoupení jsou pro služby veřejné správy, zejména pro digitální služby, nejčastěji žádané. Včetně návrhu a analýzy potřebnosti rolí, které nebyly identifikovány v rámci legislativního pohledu, ale které mohou být uživatelsky potřebné (vyplývají např. z vlastnictví předmětu, nemovitosti, místa trvalého pobytu apod.) a přínosy těchto rolí pro klienty.

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.