Akreditovaný vzdělávací kurz Procesní řízení

(AK/PV-660/2013, AK/VE-420/2013, AK/PV-661/2013, AK/VE-421/2013)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Cílem vzdělávacího kurzu Procesní řízení je seznámit účastníky kurzu se základními principy procesního řízení. Způsob nastavení procesů v rámci úřadu má zásadní vliv na fungování úřadů územní veřejné správy, jejich efektivnost a hospodárnost. V rámci vzdělávacího kurzu je pozornost věnována jednotlivým aspektům procesního řízení, především pak analýze, kontrole a vyhodnocení nastavení procesního řízení na úřadu a jeho následné optimalizaci.

Vzdělávací kurzy v rozsahu 8 h a 16 h jsou určeny pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky, kteří do procesů vstupují v různé fázi jejich realizace.

Z důvodu praktického zaměření kurzu je zvolena interaktivní forma vzdělávání, kdy na základě řady praktických příkladů jsou jednoduchým způsobem vysvětlovány zásady procesního řízení a jeho aplikace tak, aby si je účastníci nejen zapamatovali a pochopili, ale aby byli schopni je aplikovat ve své praxi.

Osnova 8 h kurzu Procesní řízení:

 • Úvod do procesního řízení
 • Analýza procesů a procesního modelování
 • Využití procesního řízení
 • SW nástroje pro procesní řízení / nástroje procesního modelování

Osnova 16 h kurzu Procesní řízení:

 • Úvod do procesního řízení
 • Analýza procesů
 • Procesní modelování
 • Využití procesního řízení
 • SW nástroje pro procesní řízení / nástroje procesního modelování

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…