Reference

Reference

Ultra rychlodobíjecí stanice MOL Česká republika

30. 9. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: MOL Česká republika Realizace: 02/2019 – 08/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné ...
image

Zpracování informační strategie statutárního města Zlína

22. 3. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Statutární město Zlín Realizace: 11/2018- 02/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování informační strategie statutárního města ...

Zajištění komplexní přípravy, administrace a organizace výběrového řízení veřejné zakázky „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Králíky Realizace: 02/2018 – 11/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Příprava, zpracování a registrace žádosti o dotaci na projekt „Efektivní správa obcí“

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Svaz měst a obcí České republiky Realizace: 02/2018 – 10/2018 Hlavním cílem projektu byla příprava, zpracování ...

Zavedení systému projektového řízení a nastavení jednotných pravidel

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Realizace: 09/2017 – 10/2018 Hlavním cílem projektu ...

Příprava a administrace zadávacího řízení „Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT”

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Realizace: 01/2018 – 06/2018 Hlavním cílem projektu ...

Zpracování projektové žádosti o dotaci na veřejné osvětlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Stráž nad Nisou Realizace: 02/2018 – 07/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektové žádosti o dotaci ...

Referenční zakázky v oblasti GDPR (General Data Protection Regulation)

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Společnost Equica, a.s. relizovala zakázky v oblasti Analýzy a návrhu řešení problematiky související s GDPR pro tyto ...

Stavební úpravy v části objektu č.p.30 ve Stráži nad Nisou, Bergerovo náměstí

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebích ...

Administrace zadávacího řízení „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče), financované z výzvy č. 31 IROP

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Realizace: 06/2017 – 11/2017 Hlavním cílem projektu byla Administrace zadávacího ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu “Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky” o finanční podporu z IROP, výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Králíky Realizace: 04/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu “ÚHKT − Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury” o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Realizace: 05/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění služeb ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Informační systém pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Realizace: 05/2017 – 08/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění ...

Zpracování zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele veřejného osvětlení v rámci dotace z programu Efekt 2017

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Realizace: 08/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace ...

Ochrana vnějšího perimetru

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 09/2015 – 07/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zakázky Ochrana vnějšího perimetru. ...

ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Metropolnet, a.s. Realizace: 11/2016 – 05/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního města Ústí nad ...

Zpracování studie proveditelnosti projektu dle výzvy č. 28 IROP (konzultace projektového záměru a vlastní zpracování studie proveditelnosti podle náležitostí výzvy č. 28 IROP), bez návrhu technického řešení projektu

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Realizace: 08/2016 – 04/2017 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti projektu dle ...

Příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných pro podání žádosti o dotaci v rámci 47. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – Infrastruktura do škol (SVL) včetně Studie proveditelnosti

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Jirkov Realizace: 10/2016 – 02/2017 Hlavním cílem projektu byla příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných ...
image

Zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 47 IROP

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Hlavním cílem projektu bylo zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění ...

Monitoring a dotační poradenství v oblasti čerpání dotací EU – zpracování přehledu

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Medsol, s.r.o. Realizace: 07/2016 – 11/2016 Hlavním cílem projektu byl Monitoring a dotační poradenství v oblasti čerpání dotací ...

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt Klinického informačního systému a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 28 IROP

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Městská nemocnice Ostrava Realizace: 09/2016 – 11/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti a žádosti ...

Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 09/2015 – 09/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zakázky Systém detekce kybernetických ...

ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Pardubický kraj Realizace: 06/2016 – 09/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie Pardubického kraje ...

Zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT města Bílina

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Bílina Realizace: 04/2014 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti vč. povinných příloh a ...

Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení dvou projektů „Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31) a „Zvýšení kvality návazné péče II (IROP 31)“ financovaného z IROP

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Realizace: 05/2016 – 07/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních služeb ...

Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“ financovaného z IROP

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Realizace: 05/2016 – 06/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních ...

Řízení a stabilizace ICT oddělení OP TIGER a řízení implementace informačního systému Automatizovaného procesování objednávek

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: OP TIGER, s.r.o. Realizace: 12/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo Řízení a stabilizace ICT ...

Nastavení systému vzdělávání v NBÚ

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému vzdělávání v NBÚ. Předmět projektu ...

Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Orlová Realizace: 06/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu byl Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Orlová. ...

Zpracování studie o možnost vzniku Městského sportovního klubu (studie proveditelnosti) na území města Orlové

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Orlová Realizace: 02/2016 – 03/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie o možnost vzniku Městského ...

Zpracování analýzy a projektové žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Městská část Praha 12 Realizace: 03/2016 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy a projektové ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Obec Háj u Duchcova Realizace: 11/2015 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje ...

Administrace a organizace nadlimitní veřejné zakázky “Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel”

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Ministerstvo dopravy ČR Realizace: 05/2015 – 02/2016 Hlavním cílem projektu byla administrace a organizace nadlimitní veřejné ...

Zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT Čelákovice“

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Čelákovice  Realizace: 04/2014 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti vč. povinných příloh a ...

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rotava

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Rotava Realizace: 08/2015 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu rozvoje města. Předmět ...

Tvorba přehledového procesního schématu MHMP

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Hlavní město Praha Realizace: 04/2015 – 11/2015 Hlavním cílem projektu byla tvorba přehledového procesního schématu MHMP. ...

Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSV

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 11/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření minimálních standardů pro ...

Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 10/2015 – 11/2015 Hlavním cílem projektu byl Personální audit v ...
image

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk”

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Žamberk Realizace: 03/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ...

Zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace procesního řízení, poradenství, dodávka speciálního software

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Hustopeče Realizace: 03/2013 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace ...

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek projektu „Konsolidace IT Čelákovice“

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Čelákovice Realizace: 10/2014 – 09/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných ...

Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy MV ČR č. 14/2012

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 10/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla Kompletní příprava a zpracování žádosti o ...

Vytvoření katalogu rizik MHMP

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Magistrát hlavního města Prahy Realizace: 09/2015 – 10/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu rizik MHMP. ...

Zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regionální datová síť Pardubického kraje“ a poskytnutí souvisejících služeb

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Pardubický kraj, a.s. Realizace: 04/2014 – 04/2015 Hlavním cílem projektu bylo zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Dodávka časově neomezeného oprávnění k výkonu práva užít software (dále jen licence) pro vlastní potřebu Nadačního fondu Českého rozhlasu

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Nadační fond Českého rozhlasu Realizace: 03/2013 – 05/2015 Hlavním cílem projektu byla dodávka časově neomezeného oprávnění ...

Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy MV ČR č. 14/2012

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 10/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla Kompletní příprava a zpracování žádosti o ...

Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického kraje

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Pardubický kraj Realizace: 05/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu byl Technický dozor investora při realizaci projektu ...

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky „Blovice – informační služby“

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Blovice Realizace: 11/2014 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné ...

Východiska pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity pro MěÚ Břeclav

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Břeclav Realizace: 06/2015 – 07/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování východisek pro zpracování komunikační strategie ...

Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců MPSV

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 03/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo nastavení jednotného ...
image

Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Fond dalšího vzdělávání Realizace: 02/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ...

Služby řízení, monitoringu a administrace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Realizace: 05/2010 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byly služby řízení, monitoringu ...

Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků rezortu MO

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 02/2015 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byl Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků ...

Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 11/2014 – 03/2015 Hlavním cílem projektu byl Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s ...
image

Strategický plán města Letohrad

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Letohrad Realizace: 05/2013 – 03/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města. Předmět projektu ...
image

Procesní a bezpečnostní audit

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Přelouč Realizace: 03/2014 – 11/2014 Hlavním cílem projektu byl Procesní a bezpečnostní audit. Předmět projektu ...

Zavedení procesního řízení

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Statutární město Jihlava Realizace: 02/2014 – 10/2014 Hlavním cílem projektu bylo zavedení procesního řízení. Předmět projektu ...

Analýza úrovně klientského servisu VZP ČR pro RP Praha

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Realizace: 09/2014 – 11/2014 Hlavním cílem projektu byla Analýza úrovně klientského ...

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Rýmařov Realizace: 06/2013 – 05/2014 Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů. ...

Implementace, podpora a evaluace e-GOV v územní veřejné správě

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Asociace krajů České republiky Realizace: 05/2013 – 05/2014 Hlavním cílem projektu byla implementace, podpora a ...

Strategický plán města Vamberk

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Město Vamberk Realizace: 11/2013 – 12/2014 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města. Předmět projektu ...

Externí služby definice věcných požadavků na ERP systém České televize

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Česká televize Realizace: 04/2014 – 09/2014 Hlavním cílem projektu byla analytická podpora soutěžního dialogu na  výběr ...

Podpora řízení projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: O2 Czech Republic a.s. Realizace: 01/2004 – 06/2014 Hlavním cílem projektu bylo řízení projektu Komunikační infrastruktura ...

Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystřici

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Město Bystřice Realizace: 09/2013 – 04/2014 Hlavním cílem projektu byl Návrh systému řízení strategie ve Městě ...

Realizace procesního auditu back-office, doporučení k nastavení vztahu s externími dodavateli služeb

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Pražská informační služba Realizace: 12/2013 – 02/2014 Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu back-office a ...

Analýza úrovně klientského servisu VZP ČR pro RP Praha

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Realizace: 09/2011 – 11/2013 Hlavním cílem projektu byla Analýza úrovně klientského servisu ...

Analýza trhu a analýza potřeb potenciálních klientů zamýšleného SW produktu pro archivaci digitálně podepsaných dokumentů a dokumentů opatřených časovým razítkem

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Aquasoft, s.r.o. Realizace: 08/2013 – 09/2013 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy trhu a analýzy ...

Zpracování Studie veterinárního trhu v ČR

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: AeskuLab k.s. Realizace: 10/2012 – 06/2013 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie veterinárního trhu v ČR. ...

Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Statutární město Přerov Realizace: 03/2011 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování níže uvedených strategických dokumentů ...

Integrace rozvoje státních maturit a Obchodní model datových a digitalizačních terminálů

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Realizace: 06/2013 – 07/2013 Hlavním cílem projektu byla identifikace úzkých míst ...

Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV a v celém resortu vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 05/2012 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování jednotné ...

Administrace projektu Integrace ARES se systémem ZR

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 05/2011 – 12/2012 Hlavním cílem projektu bylo poskytování služeb administrace projektu Integrace ...

Analýza procesu zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských a mezinárodních organizací, v rámci klíčové aktivity KA 02 projektu Analýza tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Realizace: 01/2013 – 04/2013 Hlavním cílem projektu byl ...

Aplikační podpora FM procesů pro Českou poštu, s.p.

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Sdružení společností KPMG Česká republika – IKA DATA Realizace: 03/2012 – 01/2013 Hlavním cílem projektu byla ...

Zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového procesního modelu Krajského úřadu MSK

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Moravskoslezský kraj Realizace: 11/2010 – 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového ...

Zpracování a podání kompletní projektové žádosti o finanční podporu do Výzvy č. 89 OP LZZ

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Statutární město Jihlava Realizace: 06/2012 – 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování a podání kompletní projektové ...

Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Státní fond životního prostředí ČR Realizace: 08/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo Vytvoření projektové kanceláře ...

Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 09/2011 – 10/2011 Hlavním cílem projektu byla aktualizace Strategie realizace Smart Administration ...

Komplexní servis při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních služeb formou centrálního zadání pro Královéhradecký kraj a jim zřizované příspěvkové a obchodní organizace

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Královéhradecký kraj Realizace: 03/2011 – 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních ...

Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Statutární město Kladno Realizace: 06/2011 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla optimalizace a zefektivnění řízení a ...

Efektivita personálního řízení

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Státní úřad inspekce práce ČR Realizace: 06/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění řízení lidských ...

Procesní optimalizace AOPK ČR

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 09/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla procesní optimalizace ...

Analýza styčných bodů a průzkum mezi uživateli veřejných služeb

25. 2. 2019
Řešení: Podnikové poradenství Klient: Ministerstvo dopravy ČR Realizace: 01/2012 – 08/2012 Hlavním cílem projektu byla analýza styčných bodů a průzkum ...

Vypracování metodiky pro docílení souladu procesů nakládání s dokumenty se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Česká televize Realizace: 07/2012 – 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo vypracování metodiky pro docílení souladu procesů ...

Zajištění worshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru”

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění workshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení ...

Zpracování problémové analýzy Smart Administration v rámci projektu „Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR“

25. 2. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování problémové analýzy Smart Administration. Předmět projektu V ...

Dopady zavedení základních registrů na IS MF

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 04/2012 – 07/2012 Hlavním cílem projektu byl popis problematiky zavedení základních ...

Zajištění konference k výstupům projektu “Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejné správě”

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 06/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění konference k výstupům projektu “Koordinace a ...

Audit ISMS po implementaci funkcionality “kategorie Autobusy”

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Kapsch TrafficCom C&R, spol. s r.o. Realizace: 04/2012 – 05/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení ...

Analýza současného stavu práce s dokumenty na MF a jeho dalších organizačních složek

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 07/2011 – 11/2011 Hlavním cílem projektu byla analýza současného stavu práce ...

Procesní analýza pro účely workflow DMS

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Kapsch Telematic Services, s r.o. Realizace: 12/2011 – 03/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení procesní analýzy. ...

Zmapování současného stavu provozně-ekonomických systémů ČTÚ

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 03/2012 – 04/2012 Hlavním cílem projektu bylo zmapování současného stavu provozně-ekonomických ...
image

Procesní audit finanční účtárny SGBD CZ

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o. Realizace: 02/2012 – 03/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení ...

Procesní audit KBC

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: Kapsch BusinessCom, s.r.o. Realizace: 01/2012 – 02/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení procesního auditu společnosti Kapsch ...

Audit procesů Výzkumného a vývojového centra Brno

25. 2. 2019
Řešení: Procesní řízení Klient: CS SOFT a.s. Realizace: 01/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení auditu procesů Výzkumného a vývojového centra Brno. Předmět ...

Vypracování architektury informačního systému Registr práv a povinností

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 05/2009 – 04/2011 Hlavním cílem projektu bylo vypracování architektury informačního systému Registr ...

Tvorba e-learningového kurzu

25. 2. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Ansuz, s.r.o. Realizace: 09/2011 – 11/2011 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření e-learningového kurzu matematiky pro ...