Veškeré aktuality

Projekt Úřadu práce ČR „PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“ (POVEZ II)

Na co lze získat dotaci? Externí vzdělávání či rekvalifikaci Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní ...

OPZ, výzva č. 120 VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M. PRAHA

V rámci výzvy budou podpořeny tyto aktivity: Podpora řízení kvality, Procesní řízení ve vztahu k ...

ÚVĚR COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. vyhlásilo ...

91. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci z Operačního programu IROP. Priorita: Investice do vzdělávání, odborného ...

Dotace na obnovu veřejného osvětlení v obcích – Efekt 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotaci na obnovu veřejného osvětlení v obcích zahrnující obnovu ...

Podpora digitální transformace malých a středních podniků

Je vyhlášená dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu malých a ...

Robotizace vybraných agend

Robotizace vybraných agend Nabízíme vám konzultační služby, které mají za cíl snížit opakovanou, monotónní a ...

Seminář pro sportovce k problematice GDPR

Seminář pro sportovce k problematice GDPR Dne 15. 4. 2019 jsme uspořádali seminář k problematice ...

ČR se připravuje na nové dotační období

ČR se připravuje na nové dotační období ČR se připravuje na nové období čerpání z ...

První úspěšná kontrola ochrany osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů

První úspěšná kontrola ochrany osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů Společnost Equica, a.s ...

Program EFEKT II. – výzva č. 2/2019 – Obnova veřejného osvětlení

Program EFEKT II. – výzva č. 2/2019 – Obnova veřejného osvětlení Byla zveřejněna nová dotační ...

Společnost Equica realizovala mnoho zakázek v oblasti GDPR

Společnost Equica realizovala mnoho zakázek v oblasti GDPR Společnost Equica, a.s. relizovala zakázky v ...