Veškeré aktuality

Hledáme do firemního týmu dotačního specialistu.

Více informací a požadavky naleznete zde.

IROP, REACT-EU, výzva č. 101 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o ...

Whistleblowing Ochrana oznamovatelů

Oznamovatel je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické, či korupční praktiky uvnitř organizace. Více informací ...

Zavádění nástrojů řízení kvality v souladu s usnesením vlády č. 214/2018 a č. 180/2021

Princip řízení kvality ve služebních úřadech podporuje rozvoj prostředí, ve kterém bude vedení služebních úřadů ...

97. výzva IROP – Zdravotnické záchranné služby krajů

Za účelem podpory zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 poskytuje IROP skrze ...

REACT-EU

Za účelem snížení dopadu pandemie způsobené Covid-19 poskytuje IROP skrze iniciativu REACT-EU další ...

Evropské dotace 2021 – 2027

Čeští podnikatelé, města, obce, kraje, ministerstva, nemocnice, školy a neziskový sektor budou mít i v ...

Projekt Úřadu práce ČR „PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“ (POVEZ II)

Na co lze získat dotaci? Externí vzdělávání či rekvalifikaci Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní ...

OPZ, výzva č. 120 VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M. PRAHA

V rámci výzvy budou podpořeny tyto aktivity: Podpora řízení kvality, Procesní řízení ve vztahu k ...

ÚVĚR COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. vyhlásilo ...

91. výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci z Operačního programu IROP. Priorita: Investice do vzdělávání, odborného ...

Dotace na obnovu veřejného osvětlení v obcích – Efekt 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotaci na obnovu veřejného osvětlení v obcích zahrnující obnovu ...