Veškeré aktuality

Zelená infrastruktura – výzvy 63 (MRR), 64 (PR), 65 (VRR- hl. m. Praha) – IROP

Na co lze získat dotaci? Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, např. náměstí, parky, pěší ...

Konference s názvem  Digitalizace českého zdravotnictví 2023

Konference se účastní přes 200 účastníků z ČR a SR. První ročník této konference se ...

PF 2023

Tým Equica děkuje všem našim klientům za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového ...

Termín vyhlášení výzev IROP eGovernment

Řídicí orgán IROP oznámil posunutí předpokládaného data vyhlášení výzev eGovernment na 5. října 2022 – více ...

Equica podala přes 20 žádostí do výzev Kybernetická bezpečnost

V rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu č. 3, 4 a 5 Kybernetická bezpečnost ...

Konference Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Za podpory Equica, a.s. se dne 9. – 10. června 2022 od 11:00 koná ...

Zahájení projektu Digitalizace konzulárních agend MZV

V pátek 25. 2. 2022 jsme zahájili projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR „Digitalizace konzulárních ...

IROP, REACT-EU, výzva č. 101 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o ...

Whistleblowing Ochrana oznamovatelů

Oznamovatel je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické, či korupční praktiky uvnitř organizace. Více informací ...

Zavádění nástrojů řízení kvality v souladu s usnesením vlády č. 214/2018 a č. 180/2021

Princip řízení kvality ve služebních úřadech podporuje rozvoj prostředí, ve kterém bude vedení služebních úřadů ...

97. výzva IROP – Zdravotnické záchranné služby krajů

Za účelem podpory zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 poskytuje IROP skrze ...

REACT-EU

Za účelem snížení dopadu pandemie způsobené Covid-19 poskytuje IROP skrze iniciativu REACT-EU další ...