Audit společnosti

Výkonnost a efektivnost organizace závisí na optimálním fungování procesů uvnitř organizace. Základním předpokladem optimalizace procesního řízení je komplexní zmapování aktuálního stavu procesů a procesní struktury v organizaci.

Odborný tým společnosti Equica, a.s. provede ve vaší organizaci jakýkoliv typ z níže uvedených auditů. Na základě realizovaného auditu odhalíme rizika, silné i slabé stránky auditované oblasti organizace a navrhneme inovativní, účinná a efektivní řešení, jak rizika a nedostatky odstranit a maximalizovat tak přidanou hodnotu klíčových procesů.

Audit

Cílem auditu je přezkoumat a vyhodnotit současný stav fungování zvolené oblasti organizace a vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby (auditora) na věrohodnost aktivit této oblasti organizace, tj. zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii nebo příslušnými zákonnými předpisy.

Z hlediska oblastí lidské činnosti lze audit rozdělit na:

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení