Speciální služby

V patičkách našich emailů čtete Equica – 20 let. Je to víc, po již 22 stojíme na hlavě s vámi… Díky za to jak vám klientům, tak managementu a zaměstnancům firmy. A pojďme k tomu co nadpis předesílá: speciální služby. Možná by bylo lepší napsat služby výjimečné, nebo méně obvyklé… Za těch 20+ let jsme toho hodně zažili, což nám dává jak to dobré – sebedůvěru, znalosti a zkušeností, tak notnou dávku pokory před každou další výzvou.

Níže můžete mrknout na nabídku specialit, které mají jedno společné: nejsou to obvyklosti, které by si každý kupoval každý den. Pokud se vám něco z toho zamlouvá, tak jsme tady to projednat, vymyslet k tomu detaily a pak vám to férově nabídnout:

  • Výpočet části tepelné bilance území/nemovitostí. Srovnání stavů dříve před zástavbou, dnes a v čase budoucím. Podpora pro rozhodování o instalaci mokřadů, kořenových čistíren, změny barvy střech atp. Aktuálně URČENO K OPONENTUŘE.
  • Uplatňování práv akcionářů, majitelů firem. Jak citlivě, ale jasně uřídit ředitele firmy, která vám patří. A nebo jen audit procesů řízení vaší firmy. Detaily jsou uvedeny zde.
  • Matematický model složitého a velkého souboru procesů. Čím větší a složitější, tím lépe. Model bude poctivě stát na souboru diferenciálních rovnic a bude bilancovat vybrané veličiny. S modely, kde se v grafice hraje s kostičkami procesů nepracujeme.
  • Well-being vašich zaměstnanců sedavých profesí. Spolu s vaším HR připravíme program pro zaměstnance aby byli zdravější, veselejší a výkonnější v práci i doma: pravidelný pohyb venku a umění dýchat často stačí. Máme k tomu dokonce vyvinutou technologii, která posílí váš web nebo intranet, vaši zaměstnanci budou zdraví a budou nadšeni.
  • Váš korporátní event: Spolu s vámi vymyslíme, připravíme a uřídíme jak sportovní, tak jiný „event“ – událost, která bude jak pro lidi dovnitř, pro vaše partnery tak PR/Marketingově pro vaše okolí, pro klienty. Může to být závod v běhu a nejen pro výkonnostní běžce, ale vymyslíme to tak, aby šanci měli i ti fyzicky slabší:-)
  • Oboustranná podpora businessu s některou firmou/zemí v Africe, zvláště pak v Jižní Africe. Věděli jste, že tato nádherná země se skvělými lidmi je již z dob misionářů jak češtinou, tak moravskou architekturou zasažena? Jsme tady podpořit jak export českých výrobků a služeb, tak import toho, čeho se v ČR nedostává. We are ready to support African exporters in their business in Europe/Czech Republic.
  • Audit řízení vašeho projektu. Máte-li velký projekt, na kterém vám záleží, tak jsme připraveni vyhrnout rukávy a podívat se jak je projekt řízen. Jak má definované cíle, procesy, milníky, zdroje, rizika, reporting, financování atd. Více k metodice řízení projektu čtěte zde.
  • Chcete nový provoz na vašem webu? Chcete umět prodávat registrace na závody a jiné zboží/služby pro vás nebo pro pořadatele závodů, sérií? Pak vám zajistíme implementaci technologie Orgsu.com, která z vašeho webu vytvoří místo, kde se budou registrovat závodníci, budou zde sledovat startovní a výsledkové listiny. Pokud sponzorujete nějaký závod, pak byte měli vytěžit jeho marketingový dopad na max.

Pamětníci si pamatují různé zajímavosti, které jsme připravili: Plesy v Lucerně „stojíme na hlavě“, projekt Čištění břehů přehrady Orlík, Matematické modelování chlazení povrchu Země s následnou konferencí nebo řízení České triatlonové asociace. A nechci a nemůžu zapomenout na projekt, dík kterému Equica vznikla: Internet do škol, který jsme měli tu čest řídit: nastavit procesy, metriky, projektový tým a veškerou logistiku tak, aby se zasíťovalo, k internetu připojilo, vybavilo a vyškolilo 3500 škol za pár měsíců.

Služby Equica a.s. jsou formovány významem Lenard-johnsonova potenciálu, který m.j. definuje rovnovážný stav, v bodu nejnižší energie systému. Ten je původem jak názvu Equilibrium, tak loga firmy.  A rovnováha je to, k čemu spolu s vámi směřujeme. Dosáhnout a být rovnováze nebývá sexy ani marketingově silné. Je to ale dlouhodobě udržitelné a stabilní, což leckdy stačí 🙂. Tato profilová filosofie je vetknutá i do naší metodiky, se kterou přistupujeme jak k řízení, tak k auditu projektů: EPMS.

Pod filosofií rovnováhy, pod stránkou „Speciálních služeb“ jsem podepsaný já, Jaromír Miras Horák. Nechť je tedy vaše rovnováha naším společným cílem.