Podpora ve výběrovém řízení

Equica vám nabízí služby podpory ve výběrovém řízení, což je analýza zadávací dokumentace, podpora vyhotovení nabídky, konzultace pro uchazeče a kompletace nabídky.  Zajímá vás nějaké téma, nebo již konkrétní veřejná zakázka (výběrové řízení), ale nevíte jak správně podat nabídku? Nabízíme vám paletu služeb ať pro zakázku malého rozsahu nebo výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Pomůžeme vám připravit nabídku tak, aby nebyla vyřazena pro formální nedostatky, a aby měla maximální šanci na úspěch v daném výběrovém řízení.

Analýza zadávací dokumentace

Prostudujeme za vás zadávací dokumentaci, tedy zadávací podmínky a provedeme její analýzu. Nastudujeme profil zadavatele a další okolnosti, které se vyhlášené soutěže týkají. Dále pak nastudujeme detaily vaší firmy a vyhodnotíme, zda je pro vás, s ohledem na vaši velikost, zkušenosti, reference, obrat, certifikáty relevantní se řízení zúčastnit. Výstupem naší služby bude soubor kritérií pro a proti. Rozhodnutí, zda se dané soutěže zúčastníte bude pochopitelně na vás. Naše služba tak může skončit již v této fázi, pokud se rozhodnete soutěže neúčastnit.

Přínosy služby: nebudete plýtvat energií, časem a financemi pro soutěž, kterou zřejmě nelze vyhrát.

Podpora vyhotovení nabídky

V této fázi se předem domluvíme, zda za tvorbu nabídky – tedy za její včasné a kvalitní vypracování zodpovídáte vy nebo Equica.  Podle toho bude vyhotovena i objednávka, případně dodavatelská smlouva. V každém případě vás budeme dotazovat na podklady, které jsou pro vyhotovení nabídky a následnou kompletaci potřebné.

  • Budeme vám poskytovat konzultace a poradenské služby a zajišťovat tak odbornou pomoc při přípravě nabídky
  • Vaši nabídku budeme optimalizovat tak, aby co nejlépe naplnila očekávání vyhlášených hodnotících kritérií
  • Zajistíme kompletaci nabídky, včetně jejího správného odeslání zadavateli

Přínosy služby: získáte garanci nevyřazení nabídky kvůli formálním chybám, uspoříte  čas, který byste zpracováním nabídky strávili a navíc budete mít jistotu, že bylo vykonáno maximum s ohledem na hodnotící kritéria.

Konzultace pro uchazeče

Součástí našich služeb je právní pomoc a konzultace všech druhů veřejných zakázek a výběrových řízení od zakázek malého rozsahu až po nadlimitní výběrová řízení. Zajistíme pro vás výklad právních předpisů, zpracování odborných stanovisek i konzultace pravidel a metodik pro veřejné zakázky pro evropské projekty. Naše zkušenosti zahrnují zakázky od velikosti stovek tisíc do stovek milionů Kč.

Naše řešení je určeno i pro postupy mimo režim zákona o veřejných zakázkách – veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka zahrnuje širokou paletu  poradenství a odborných konzultací včetně přípravy nabídky pro uchazeče nebo odborné pomoci při přípravě námitek k zadavateli a ÚOHS.

Přínosy služby: jistota při účasti ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, snížení rizika vyřazení pro formální nedostatky.

Kompletace nabídky

Podpora ve výběrovém řízení,, analýza zadávací dokumentace, podpora vyhotovení nabídky, konzultace pro uchazeče a kompletace nabídky.

Velká část nabídek uchazečů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s formální stránkou přípravy nabídek skončí dříve, než by začala soutěžit. Věcně skvělá nabídka vyletí na formálních nedostatcích. Tuto činnost můžeme zajistit buď jako integrální součást výše uvedeného bodu Podpora vyhotovení nabídky, nebo jako zvláštní službu.

Přínosy služby: jistota, že vaše nabídka nebude vyřazena z formálních důvodů.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z veřejných zakázek