Veřejné zakázky a právní poradenství

Připravujete výběrové řízení a nevíte jak na to? Potřebujete poradit s veřejnou zakázkou?
Pokud potřebujete komplexní zajištění veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách nebo podle metodik evropských projektů, zkuste služby profesionálů. Nabízíme poradenství a další služby pro zadavatele s pojištěním právní odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč, zaručenou mlčenlivost, diskrétnost, vyloučení konfliktu zájmů a plnou právní odpovědnost.

Služby pro veřejné, sektorové a dotované zadavatele:

  • Zpracování zadávací dokumentace, kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií
  • Administrace veřejných zakázek
  • Administrace veřejných zakázek podle pravidel dotačních projektů
  • Audit veřejných zakázek
  • Námitkové řízení u ÚOHS
  • Právní pomoc a konzultace

Byla Vám schválena žádost o dotaci a nevíte si rady s výběrovým řízením podle pravidel zákona o veřejných zakázkách a podle Pravidel pro výběr dodavatelů?

Pro zadavatele zakázek, které jsou financované ze strukturálních fondů EU (zejména IROP, OP PIK, OP ŽP) či jiných forem podpory, zajišťujeme komplexní poradenství a servis při zadávání veřejných zakázek, přípravu potřebných dokumentů a součinnost při přípravě a uzavření smlouvy na plnění zakázky.

Rádi s vámi projednáme detaily zakázky, zkonzultujeme a doporučíme vhodný postup z hlediska zákona o veřejných zakázkách nebo příslušných pravidel pro výběr dodavatelů.

 

Ukázat reference z veřejných zakázek