Equilibrium. Company of Advisors“

Úspěšně jsme dokončili administraci projektu „Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně“

Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 109 ...

Úspěšně jsme dokončili administraci projektu „Modernizace zobrazovací techniky ON Kolín“

Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT-EU, z  ...

Zelená infrastruktura – výzvy 63 (MRR), 64 (PR), 65 (VRR- hl. m. Praha) – IROP

Na co lze získat dotaci? Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, např. náměstí, parky, pěší ...