Equilibrium. Company of Advisors“

Evropské dotace 2021 – 2027

Čeští podnikatelé, města, obce, kraje, ministerstva, nemocnice, školy a neziskový sektor budou mít i v ...

Projekt Úřadu práce ČR „PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“ (POVEZ II)

Na co lze získat dotaci? Externí vzdělávání či rekvalifikaci Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní ...

OPZ, výzva č. 120 VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M. PRAHA

V rámci výzvy budou podpořeny tyto aktivity: Podpora řízení kvality, Procesní řízení ve vztahu k ...