Equilibrium. Company of Advisors“

91. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci z Operačního programu IROP. Priorita: Investice do vzdělávání, odborného ...

Dotace na obnovu veřejného osvětlení v obcích – Efekt 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotaci na obnovu veřejného osvětlení v obcích zahrnující obnovu ...

Podpora digitální transformace malých a středních podniků

Je vyhlášená dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu malých a ...