Equilibrium. Company of Advisors“

PF 2023

Tým Equica děkuje všem našim klientům za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového ...

Termín vyhlášení výzev IROP eGovernment

Řídicí orgán IROP oznámil posunutí předpokládaného data vyhlášení výzev eGovernment na 5. října 2022 – více ...

Equica podala přes 20 žádostí do výzev Kybernetická bezpečnost

V rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu č. 3, 4 a 5 Kybernetická bezpečnost ...