Equilibrium. Company of Advisors“

Projekt Úřadu práce ČR „PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“ (POVEZ II)

Na co lze získat dotaci? Externí vzdělávání či rekvalifikaci Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní ...

OPZ, výzva č. 120 VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M. PRAHA

V rámci výzvy budou podpořeny tyto aktivity: Podpora řízení kvality, Procesní řízení ve vztahu k ...

ÚVĚR COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. vyhlásilo ...