Equilibrium. Company of Advisors“

Prodloužení příjmu žádostí o dotaci na eGovernment

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo v rámci vyhlášené výzvy č. 9 IROP – eGovernment ...

Úspěšně jsme dokončili administraci projektu „Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně“

Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost z výzvy č. 109 ...

Úspěšně jsme dokončili administraci projektu „Modernizace zobrazovací techniky ON Kolín“

Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT-EU, z  ...