Dotace z fondů EU

Společnost Equica, a.s. se v rámci poskytovaných poradenských služeb zaměřuje i na poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z národních zdrojů, Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších dotačních zdrojů (např. komunitární programy EU, EHP a Norské fondy).

NEVÍTE KUDY KAM V DOTACÍCH? Poradíme jak na to!

Equica, a.s. nabízí v rámci EU poradenství zejména následující služby:

  • Monitoring dotačních příležitostí (nejen v oblasti dotací EU)
  • Identifikace vhodných projektů nebo tematických oblastí vhodných k financování z dotací EU
  • Příprava projektové žádosti o dotaci EU
  • Realizace výběrového řízení v rámci projektu financovaného z dotace EU
  • Zajištění administrace a monitoringu projektu dle schválené žádosti o dotaci EU
  • Provedení evaluace projektu financovaného z dotace EU
  • Zajištění technické asistence / pomoci z fondů EU
  • Audit projektu financovaného z dotace EU před jeho ukončením

Problematika získání a čerpání finanční podpory není jednoduchou záležitostí – orientace v této oblasti je mnohdy bez určitých zkušeností velmi obtížná. Projektoví manažeři společnosti Equica, a.s. vám pomohou se rychle a úspěšně zorientovat v dotačních možnostech a poskytnou vám komplexní podporu a servis procesu získání a čerpání finanční podpory s ohledem na vaše potřeby, schopnosti a možnosti.

Cílem společnosti Equica, a.s. v rámci EU poradenství je zajistit klientovi nejvyšší možnou úsporu všech zdrojů projektu, a to zejména zdrojů finančních.

Přehled aktuálních dotací můžete najít zde