Náš profil

Společnost Equica nabízí průnik procesně-organizačního poradenství a projektového řízení. Navíc disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti zavádění a využívání informačních technologií.

Za dobu působení na trhu se česká společnost Equica zařadila mezi významné dodavatele projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů v soukromém sektoru i ve státní správě, a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.

Společnost Equica se také profiluje v oblasti dotačního a grantového poradenství a nabízí svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci či zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně následující povinné administrace poskytnuté dotace.

Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k dosažení stanovených cílů.

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica, a.s. vlastní metodiku Equilibrium Project Management Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje specifika českého prostředí.

Společnost Equica je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

Dále je společnost Equica na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR MV-99376-4/ODK-2019 akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, procesního řízení, strategického řízení a plánování, finančního řízení a řízení lidských zdrojů.

Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-179871-3/EG-2021 ze dne 10. listopadu 2021 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Equica, a.s. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 15 pracovníků.