Projektové řízení pro veřejnou správu

Chcete úspěšně zrealizovat projekt?

Primárním cílem každého projektu je jeho úspěšné dokončení. Projekt je však třeba dokončit v očekávané kvalitě, rozpočtu a čase. Aktivním řízením projektů pomáháme splnit stanovené cíle a eliminovat rizika, která je ohrožují. Naše služby jsou vhodné pro jakoukoliv organizaci – projektem může být rozvoj organizace, změna legislativy, zavedení nových agend nebo služeb.

Máte dostatečné zkušenosti s řízením projektů?

Realizace velkých projektů často klade vysoké nároky na komunikační, řídící a kontrolní činnosti. Projekt vyžaduje aktivní řízení na straně zadavatele i dodavatele. Pro obě strany se jedná o projekt a každá strana by k němu tak měla přistupovat a alokovat dostatečné kapacity k jeho řízení. Zadavatel však obvykle nemá dostatečné zkušenosti s řízením projektů a nemá dostatečné disponibilní kapacity, které by byly schopny dohlížet na dodavatele, řídit projekt a převzít odpovědnost za jeho úspěšné dokončení. Dodavatel obvykle nemá kapacity pro projekt v čase, kdy má být zahájen a potřebuje zkušeného profesionála, který dokáže převzít odpovědnost za úspěch projektu. V praxi řízení projektů je většinou poměrně velká pozornost věnována metodické a procesní stránce projektového řízení a plánování projektu, často je však opomíjen systém řízené (prokazatelné) komunikace a správa projektové dokumentace.

V oblasti projektového řízení pro veřejnou správu Vám poskytneme následující služby:

 • Řízení projektu (nebo podpora řízení projektu)
 • Definice projektu, jeho příprava a výběr řešení
 • Posouzení a řízení vztahů s dalšími účastníky projektu, především dodavateli a zadavateli (zastupování zájmů zákazníka)
 • Tvorba metodiky řízení (interních) projektů
 • Zavedení projektového řízení (vybudování projektové kanceláře)
 • Řízení portfolia projektu (multiprojektové řízení)
 • Analýza a řízení projektových rizik
 • Řízení a kontrola kvality projektu
 • Audit řízení projektu
 • Audit projektu (smluvní, věcný, metodický)
 • Stabilizace projektů, sběr zpětné vazby, práce se zákazníkem a cílovými skupinami projektu
 • Krizové řízení projektů

Díky mnoholetým zkušenostem s řízením rozsáhlých projektů disponuje Equica, a.s. vlastní metodikou řízení projektů EPMS (Equilibrium – Project Management Solutions), která pamatuje i na často opomíjené a podceňované stránky řízení projektů. Tato metodika respektuje jak obecné principy normy systému řízení kvality ISO 9001 a její aplikace na projektové řízení ve smyslu normy ISO 10006, tak všeobecně platné principy, které se odráží i ve světově uznávaných metodikách projektového řízení. Na rozdíl od těchto metodik postupuje o krok dál a přináší k fázovému členění projektu i konkrétní výstupy jednotlivých fází projektu i roli projektového manažera v tvorbě těchto výstupů.

Společnost Equica, a.s. disponuje týmem zkušených projektových manažerů, kteří jsou připraveni přispět k úspěchu vašich projektů.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení