Vzdělávání pro veřejný sektor

Vzdělávání úředníků veřejné správy

Společnost Equica se, kromě poradenské a konzultační činnosti, zaměřuje i na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy. Vzdělávání a školení je zaměřeno na oblast měkkých dovedností v oblasti strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování příslušného kurzu.

Termíny realizace jednotlivých kurzů nejsou vypisovány předem, ale jsou stanoveny na základě jednání se zákazníkem.

Akreditované vzdělávání úředníků územní veřejné správy

Společnost Equica je na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra MV-99376-4/ODK-2019 akreditovanou vzdělávací institucí – číslo akreditace je AK/I-57/2013. V této souvislosti Equica poskytuje akreditované vzdělávání úředníkům územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra má společnost Equica akreditované kurzy v oblasti strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů pro úředníky územní veřejné správy

Vzdělávání zastupitelů obce

Equica mimo akreditovaná školení pro úředníky veřejné správy dle zákona č.312/2002 Sb. nabízí i školení pro (staro)nové zastupitele a radní, jehož cílem je seznámení se s principy a fungování řízení obce nebo města.

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…