Vzdělávání pro zaměstnance

Vzdělávání pro vedoucí a řadové zaměstnance

Společnost Equica se, kromě poradenské a konzultační činnosti, zaměřuje i na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy. Vzdělávání a školení je zaměřeno na oblast měkkých dovedností v oblasti strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a řízení lidských zdrojů. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování příslušného kurzu.

Termíny realizace jednotlivých kurzů nejsou vypisovány předem, ale jsou stanoveny na základě jednání se zákazníkem.

Společnost Equica nabízí kurzy v rozsahu 8 h a 16 h, jsou určeny pro vedoucí a řadové zaměstnance. Obsah kurzů Vám přizpůsobíme na míru na základě zjištění Vašich potřeb, požadavků a očekávání.

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…