Atestace ISVS

Atestace je ve smyslu novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.), proces posuzování určitého produktu (způsobu řízení), jehož cílem je posouzení způsobilosti k užívání v informačních systémech veřejné správy (ISVS).
Orgány veřejné správy jsou povinny na základě právní úpravy dodržovat určitá pravidla a plnit určité povinnosti při vytváření, užívání, provozování a rozvoji svých ISVS.

Umíme pro vás zajistit:

  • Zpracování dokumentace dlouhodobého řízení ISVS
  • Revize dokumentace jednotlivých ISVS

Dodržování těchto pravidel a splnění těchto povinností prokazují Atestem dlouhodobého řízení ISVS  Prohlášením o shodě referenčního rozhraní ISVS.

Atestační středisko Equica je Ministerstvem vnitra ČR pověřeno k výkonu:

Doplňkově pro vás můžeme zajistit (neakreditovaným postupem):

Společnost Equica, a.s. začala působit na poli atestací dne 4.2.2002, kdy byla pověřena Úřadem pro veřejné informační systémy k provádění atestací informačních systémů a produktů využívaných veřejnou správou. Aktuálně je Atestační středisko Equica, a.s. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-179871-3/EG-2021 ze dne 10. listopadu 2021  pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb. o Informačních systémech veřejné správy.

Atestační středisko Equica je zároveň akreditováno jako inspekční orgán č. 4045 Českým institutem pro akreditaci k provádění výše uvedených atestací.

Služby atestačního střediska jsou určeny nejen orgánům veřejné správy, ale i komerčním subjektům – dodavatelům informačních systémů veřejné správy. Žadatelem o atestaci referenčního rozhraní může být i jiný subjekt, který pro konkrétní orgán veřejné správy dodává konkrétní ISVS.

Jedná se zejména o případy, kdy je ISVS dodáván v rámci veřejné zakázky na vytvoření a dodání takového ISVS.

 

Připomínky a stížnosti na činnost Atestačního střediska

V případě, že máte připomínku k činnosti Atestačního střediska Equica nebo stížnost na fungování Atestačního střediska Equica, kontaktujte prosím vedoucí Atestačního střediska a manažera jakosti Equica – Vladimíra Matějíčka (vladimir.matejicek@equica.cz).