Ochrana osobních údajů – GDPR pro firmy

Společnost Equica, a.s. se v rámci poskytovaných poradenských služeb zaměřuje i na poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je obecně závazná legislativa EU, která je přímo aplikovatelná do našeho právního řádu (tedy plní roli zákona bez nutnosti novelizace naší legislativy) a přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU a astronomické pokuty za její porušování. Nařízení GDPR vstoupilo v účinnost 25. května 2018 bez ohledu na novelizaci národní legislativy, tedy především zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ale i ostatní sektorové legislativy, neboť Nařízení GDPR má dopad na veškeré operace s osobními údaji. Nový zákon o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.) je účinný od 24. dubna 2019.

V oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) pro firmy vám poskytneme následující služby:

  • Příprava společnosti na komplexní naplnění požadavků Nařízení GDPR.
  • Provedení auditu souladu společnosti s požadavky na ochranu osobních údajů.
  • Provedení kontroly všech připravených formulářů souhlasů, které má společnost vytvořené pro zaměstnance a popř. i pro další osoby (ze zkušenosti od dalších zákazníků již víme, že může dojít k nejednoznačnostem, které následně komplikují sběr udělených souhlasů, příp. způsobují jejich rozporování subjektem údajů).
  • Provedení auditu personálních spisů ve společnosti z hlediska řádného dodržení doby skartace jednotlivých dokumentů ve spisech a vytvoření systému archivace těchto dokumentů.
  • Provedení auditu skartačního řízení ve společnosti.
  • Školení zaměstnanců společnosti v oblasti GDPR.
  • Školení zaměstnanců společnosti v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  • Zajištění výkonu role Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).
  • Individuální (ad-hoc) konzultace ve společnosti nebo, v případě zájmu více společností, společné konzultace v sídle naší firmy.

Seznam našich referencí v oblasti GDPR naleznete zde.

Přehled informací, zajímavostí a zkušeností z oblasti GDPR v soukromém sektoru:

Kontaktujte nás: Eva Lipovská, Tel: 724 101 222