Akreditovaný vzdělávací kurz Strategické plánování a řízení

(AK/PV-666/2013, AK/PV-667/2013, AK/VE-427/2013, AK/VE-426/2013)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Cílem vzdělávacího kurzu Strategické plánování a řízení je seznámit účastníky kurzu s principy strategického plánování a řízení, které zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj obce a jejího území. V rámci vzdělávacího kurzu je velká pozornost věnována jednotlivým aspektům strategického plánování a řízení na úrovni obce, především pak způsobům tvorby vize, strategických cílů a priorit obce a přípravě strategických dokumentů obce.

Vzdělávací kurzy v rozsahu 8 h a 16 h jsou určeny pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky, kteří se podílí především na zpracování, realizaci a naplňování strategických dokumentů, vizí a cílů obce.

Z důvodu praktického zaměření kurzu je zvolena interaktivní forma vzdělávání, kdy na základě řady praktických příkladů a simulací jsou jednoduchým způsobem představeny zásady strategického plánování a řízení a jeho aplikace tak, aby si je účastníci nejen zapamatovali a pochopili, ale aby byli schopni je správně aplikovat ve své praxi.

Osnova 8 h kurzu Strategické plánování a řízení:

 • Úvod do strategického plánování a řízení
 • Metody strategického plánování a řízení
 • Mise, vize, cíle a priority rozvoje obce
 • Strategické dokumenty na úrovni obce
 • Způsoby a techniky zjišťování potřeb a zpětné vazby občanů
 • Využití strategického plánování a řízení

Osnova 16 h kurzu Strategické plánování a řízení:

 • Úvod do strategického plánování a řízení
 • Metody strategického plánování a řízení
 • Způsob stanovení vize, cílů a priorit rozvoje obce
 • Zásady tvorby a aktualizace strategických dokumentů na úrovni obce
 • Způsoby a techniky zjišťování potřeb a zpětné vazby občanů
 • Využití strategického plánování a řízení

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…