OP PIK, plánovaná výzva – SMART GRIDS II. – Přenosová síť (parametry výzvy se mohou ještě změnit)

Kdo je oprávněný žadatel?

  • Velké podniky – výše podpory 40 %

Výše podpory:

  • až 500 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Podmínky obsažené v předešlé/ukončené výzvě:

  • Příjemce je povinen zachovat investice po dobu nejméně pěti let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce

Jaký je předpokládaný termín vyhlášení výzvy? 11/2016

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.