OP PIK, plánovaná výzva – ÚSPORY ENERGIE (parametry výzvy se mohou ještě změnit)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Malé podniky – výše podpory 50 %
 • Střední podniky – výše podpory 40 %
 • Velké podniky – výše podpory 30 %

Výše podpory:

 • až 250 mil. Kč (v případě ekologické studie až 350 mil. Kč)

Na co lze získat dotaci?

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, systémů měření a regulace a soustav osvětlení v budovách a energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov

Podmínky obsažené v předešlé/ukončené výzvě:

 • 1 žadatele může podat max. 4 žádosti
 • Příjemce dotace je povinen zachovat investice po dobu nejméně 5 let
 • Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým činnostem

Jaký je předpokládaný termín vyhlášení výzvy? 12/2016

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.