Audit systému managementu kvality

Audit systému managementu kvality ohodnotí a ověří činnosti organizace, které mají vliv na kvalitu. Aby organizace mohla prostřednictvím systému managementu kvality dosahovat stanovených cílů, musí se pravidelně přezkoumávat efektivnost systému managementu kvality pro identifikaci příležitostí k neustálému zlepšování.
Správně provedený audit pomáhá předcházet problémům v organizaci tím, že identifikuje činnosti, které jsou příčinou budoucích problémů.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference