Identifikační fáze projektu

Důvody a cíle identifikační fáze

  • Identifikovat cílový stav (skupiny cílů a projekty, které k nim vedou)
  • Identifikovat cílové skupiny a zkomunikovat jejich potřeby a problémy
  • Identifikovat investora (zadavatele) projektu
  • Rámcově odhadnout proveditelnost

Podporované činnosti

Výstupy:

Identifikace projektu
Dokument je vhodné pojmenovat názvem projektu.
Krátký a jasný podklad (1 A4), který vyjadřuje hlavní téma projektu a naznačuje jeho řešení. Využívá se při úvodních jednáních s významnými „hráči“ – tedy osobami, jejichž pozitivní vliv by mohl znamenat rozpoznání projektu na správné úrovni řízení investora a ochotu investora vnímat projekt (zabývat se projektem) v jeho ověřovací fázi.
Obvyklý adresát: osoby s vlivem, významní hráči – lobbisté, členové vedení potenciálního investora, resp. zadavatele projektu (dále jen investora)

Důvodová zpráva
Přínosy pro investora, případně pro již identifikované cílové skupiny projektu. Rizika, která hrozí, pokud se projekt nebude realizovat. Finanční přínos projektu – např. základní filosofie návratnosti vložených financí atp.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora

Uzavírací zpráva
Shrnutí průběhu identifikační fáze projektu, zvýraznění kritických bodů a jejich řešení, doporučení pro další obdobné projekty, návrhy na řešení problémů a situací vzniklých v průběhu této fáze projektu. Rozhodnutí o postoupení do další fáze nebo o ukončení projektu v této fázi. Klíčové body shrnující rozhodovací proces, jeho průběh, důvody atd.
Obvyklý adresát: vedení Equica, a.s. (tento dokument není určen investorovi, pokud o něj neprojeví zájem)

Kategorizované informace
Průběžné informace relevantní k vnitřnímu i vnějšímu okolí potenciálního projektu. Informace jsou nutné pro znalost stavu a jsou to tedy podklady pro rozhodování. Informace jsou určeny ke sdílení pro členy budoucího projektového týmu, investora, dodavatelů – tedy tahounů projektu, kteří v této fázi nejsou konsolidovaní v žádném projektovém týmu. Kategorizované informace se udržují prostřednictvím informačního systému ISK.
Obvyklý adresát: investor, dodavatel, všechny relevantní osoby

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference