Modelování procesů a výroby

 

Provádíme modelování procesů a výroby, které je vhodné pro ověření plánu projektu, nebo pro simulace projektu,  výroby nebo celé logistické sítě. Matematické ověření správnosti budoucího záměru řešení projektu, nebo testování možných nastavení existující výroby jsou hlavní příklay významu takové služby. Výstupy simulace jsou dobře využitelné pro obhájení investičních rozhodnutí, změny počtu pracovníků, vytížení vozidel atp. V minulosti jsme například modelovali populační křivky obyvatel, změnu koncentrace znečištění v řekách, plan řízení několika projektů a citlivost některých výrob.

Simulace projektu

Každý návrh řešení většího projektu  by měl mít své procesní schéma, které naznačí souslednost jednotlivých kroků. Jedna činnost v něm navazuje na druhou, často pak souběžně v řádu týdnů, měsíců nebo i let. Projektový manager, dodavatel nebo tým zadavatele jsou zanořeni v detailech a simulace projektu, kterou sestaví nezávislá třetí strana může odhalit hromadu zajímavých a užitečných věcí. Někdy ukáže na věci zásadní, které je třeba vzít v úvahu již při popisu projektu, obhajobě rozpočtu, tvorbě zadávací dokumentace nebo při řízení rolloutu.

Ověření plánu výroby a rychlosti subdodávek

Rychlost výrobní linky, na kterou logisticky navazují četné subdodávky je to pravé, co lze simulací velmi přesně popsat. A zápis takové simulace pro ověření plánu výroby je velmi jednoduchý, budete sami překvapeni jak je matematika “mocná”. Dosáhnout na celý logistický soubor dodavatelských procesů je pak dlouhodobá postupná práce přidávání nových proměnných a parametrů modelu.

Naše nabídka

Equica nabízí modelování procesů a výroby zčásti, nebo celku. Služba je dále vhodná pro ověření plánu projektu, simulace projektu, logistiky dodávek atd.

Ilustrativní ukázka části souboru rovnic z jednoho reálného modelu.

Equica disponuje několika mozky, které jsou vzdělané v chemickém inženýrství a termodynamice. Tyto znalosti a dovednosti jsou nyní uplatnitelné při modelování procesů vašich výrob, pro simlulace projektu. Postačí nám nastudovat dostupné podklady, ze kterých pořídíme informace o počítatelných veličinách, o potřebných technických prostředcích, o nárocích na lidské a finanční zdroje. Tyto informace použijeme a sestavíme soubor diferenciálních rovnic, které následně budeme řešit námi licencovaným software “Matcad”. Výstupem naší činnosti tak mohou být

  • Posudek na proveditelnost projektu v zamýšleném čase a rozsahu, podložený sofistikovaným výpočtem.
  • Citlivostní analýza projektu/výroby na změnu vybraných parametrů. Lze si představit, že zpomalení některého subprocesu (snížením  dostupných zdrojů)
  • Rozsahy vybraných proměnných, ve kterých lze očekávat proveditelnost projektu.
  • Grafické znázornění vývoje simulace pro vaši potřebu

Ve světě i v ČR existuje hromada metodik, které se liší složitostí jejich implementace. Pokud si budete jistí, můžeme respektovat kteroukoli metodiku. Pokud zadání z vaší strany nebude zřejmé, budeme postupovat podle naší jednoduché metodiky, kteou vám uvedeme jako součást nabídky. Matematika snese cokoli. Poptejte nás konrétně a my se na to budeme konkrétně reagovat. Co je možné víte sami. Co je zdánlivě nemožné  pro vás vymyslíme a nasimulujeme. Na vás pak bude rozhodnout, kterou cestou se vydat.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference