Kdo je oprávněný žadatel?

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):
  • s urgentním příjmem typu I & II
  • jsou centrem vysoce specializované péče
  • v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby na území hl. m. Prahy
  • zřizovatelé a zakladatelé výše uvedených poskytovatelů

Jaká je výše nákladů?

 • Způsobilé výdaje jsou :       2 mil. Kč – 28 mil. Kč

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů pro zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli
 • Implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu;
 • Zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací;
 • Implementace identifikátorů subjektů dle zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu ISKP14+

Jaký je termín podání žádosti o podporu? do 31.8.2024

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz mobil: + 420 601 551 671