Oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Je potřeba mít na paměti novou povinnost, která úzce souvisí se zabezpečením osobních údajů. Oznamovací povinnost se vztahuje na porušení zabezpečení, které je rizikové pro práva a svobody fyzických osob (mezi zatím provedená ohlášení např. patří zveřejnění smlouvy v registru smluv bez anonymizace notářské doložky na poslední straně (pochybení úředníka / zaměstnance), neoprávněný přístup do informačního systému, ztráta USB flash disku, který obsahoval smlouvy s osobními údaji, odeslání faktur na chybné emailové adresy).

Úřad pro ochranu osobních údajů definuje na svých stránkách postup pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR.

Kompletní informace z oblasti ochrany osobních údajů pro firmy naleznete zde a pro veřejnou správu zde.

Poznámka: Zdrojem výše uvedených informací jsou nejen znalosti a zkušenosti společnosti Equica, a.s. v oblasti ochrany osobních údajů, ale také webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a webové stránky Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz).