Posouzení shody referenčního rozhraní

Atestace referenčního rozhraní ISVS stanovuje shodu způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému
veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní
.

Prováděcí
právní předpisy:

  • Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy
    veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.
  • Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb
    informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Inspekční postup atestace referenčního rozhraní ISVS

Certifikát: Atest referenčního rozhraní ISVS

Platnost certifikátu: až 5 let

Udělené atesty v roce 2020:

Udělené atesty v roce 2018:

Udělené atesty v roce 2017:

Udělené atesty v roce 2016:

Udělené atesty v roce 2015:

Udělené atesty v roce 2014:

Udělené atesty v roce 2012:

Udělené atesty v roce 2011:

Udělené atesty v roce 2010:

Udělené atesty v roce 2009: