Zadání a řízení vývoje mobilní aplikace

Moderní doba s sebou přináší nové požadavky jak vašich zaměstnanců a partnerů, tak vašich potenciálních či současných klientů. A to je apka na míru. Ano, musíte mít parádní mobilní aplikaci. Zadání a řízení vývoje mobilní aplikace je to, co pro vás nyní můžeme rychle udělat. Mít apku na míru může být pro váš budoucí business zásadní.

„Nemít apku dnes se dá jistě přežít, ale nemít apku za 5 let?  Pro některé firmy nepředstavitelné…“ glosuje Jaromír Horák, zakladatel Equica a.s.

Váš současný informační systém, často se jedná o sadu informačních systémů různých technologií v různých stádiích vývoje, musí být schopen s takovou vaší apkou na míru komunikovat, poskytovat jí potřebná data.Máte svoji apku na míru? Podpoříme zadání a řízení vývoje mobilní aplikace, které tak může být pro růst vašeho business zásadní. Apky nejsou jen marketingově důležité, ale mohou být reálnými pomocníky pro váš skutečný busienss.

Equica, a.s. se 20 let specializuje na řízení vývoje ICT projektů. Podpora budování nových apek, tedy zadání a řízení vývoje mobilní aplikace, je pro nás radostnou a rutinní záležitostí. Equica není programátor apek, ale firma, která provede:

  • analýzu vašich informačních systémů spolu s analýzou interních a externích nároků na apku
  • analýzu apek vaší konkurence, bude-li taková
  • navrhne technologické řešení, jak bude nová apka s vašimi informačními systémy komunikovat. Tento návrh projedná s vašimi dodavateli a s vaším šéfem informatiky, pokud takového v organizaci/firmě máte
  • vyhotoví funkční zadání apky, zároveň zadání nutného datového rozhraní pro váš současný informační systém/y
  • vyhledá vhodného dodavatele apky, případně vám zorganizuje výběrové řízení na dodavatele apky, a to i podle zákona o zadávání veřejných zakázek
  • podpoří vás v uzavření potřebných smluv jak s dodavatelem apky, tak s vaším stávajícím dodavatelem IS na vytvoření potřebného datového rozhraní
  • uřídíme vývoj a testování jak apky, tak nového datového rozhraní vašeho IS

Equica je připravena podpořit vaši společnost jak v jednoduchém projektu apky za pár desítek tis Kč, zvláště pak v případech, kdy provozujete více informačních systémů. V těch případech se apka logicky stává zastřešující nadstavbou, která integruje manažerské funkce pro vaše zaměstnance, členy organizace či partnery, a/nebo poskytuje integrální informační služby vašim potenciálním či současným klientům. Equica navrhnula několik datových rozhraní pro několik náročných apek na míru, příkladem může být apka pro měření výsledků sportovních závodů, nebo pro tracking.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference