Charakteristika

Jako Solution architekt konzultant dostanete příležitost podporovat širokou škálu českých organizací veřejného sektoru a zároveň rozvíjet své poradenské dovednosti a zkušenosti v informačních technologií a návrhů architektur řešení.

Nejčastěji budete analyzovat potřeby klienta a stavět na svých stávajících technických dovednostech s cílem zpracovat návrh vhodného technického řešení v podobě technické a/nebo funkční specifikace zvoleného řešení např. pro potřeby podání žádosti o financování (IROP, NPO), jako přílohu zadávací dokumentace nebo jako rozpracování námi zpracovaného návrhu EA architektury nebo zastávat roli technického dozor investora dohlížejícího na správnost a úplnost ICT řešení dodávaných třetí stranou (IS / agendové IS, HW / SW) včetně kontroly a řízení změn.

Výhodou je znalost oblasti kybernetické bezpečnosti na úrovni manažera KB, tj. praktická zkušenost s plánováním, organizací a řízením realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů klienta v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Odborné dovednosti – požadované:

 • Orientace v analytických metodách a technikách
 • Praktická zkušenost s analýzou funkčních a technických potřeb

 • Tvorba modelu podnikové architektury ve standardním modelovacím jazyce

 • Specifikace očekávaných efektů, jejich argumentace a komunikace se zadavateli a uživateli navrženého nebo implementovaného řešení IS/ICT

 • Schopnost rychlé orientace v podnikových procesech z oboru zákazníka

 • Zkušenost s vytvářením testovacích scénářů a testováním komplexních programových celků

Odborné dovednosti – výhodou:

 • Orientace v legislativě týkající se IT
 • Orientace v legislativě týkající se kybernetické bezpečnosti

 • Orientace v klíčových principech řízení projektu

 • Orientace v metodách poradenství

 • Orientace v principech a procesech systému řízení rizik a zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti vč. řízení neshod a incidentů

 • Provádění konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací

 • Zkušenost se zpracováním dokumentace systému řízení kybernetické bezpečnosti

 • Aplikace norem souvisejících s oblastí informatické bezpečnosti do prostředí organizace

Datum nástupu: ihned.

Pracoviště: Primárně Praha, ale podle potřeby zákaznických projektů celá ČR

V případě zájmu nás kontaktujte.