Stabilizace projektu

Důvody a cíle stabilizace

  • Udržovat optimální nastavení cílů a způsobů, které vedou k jejich dosažení
  • Průběžně znát objektivní názory uživatelů, resp. klientů, na poskytované služby a jejich formu, resp. na poskytované produkty (záleží na typu a charakteru projektu, výroby atd.)
  • Zjišťovat aktuální potřeby uživatelů, resp. klientů
  • Optimalizovat produktové portfolio
  • Zdůvěryhodnit projekt otevřenou komunikací s uživateli, resp. klienty

Podporované činnosti

Výstupy:

Popis realizace zpětné vazby
Dokument podrobně popisuje, jaká část organizace, resp. projektu, je podrobena zpětné vazbě, jaké jsou relevantní cílové skupiny, metriky pro každou cílovou skupinu, zdroje pro realizaci zpětné vazby atd.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Metodika realizace zpětné vazby
Způsoby provádění sběru dat, výběr reprezentantů všech cílových skupin a způsob komunikace s těmito zástupci. Dotazníky, formuláře atp.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Status report
Sumarizace pořízených informací do takové podoby, která je prezentovatelná vrcholovému vedení projektu. Většinou se jedná o grafické výstupy, které zaznamenávají změnu názoru / trendy ve všech zkoumaných metrikách pro všechny cílové skupiny. Vyhotovuje se v předem definované periodě (např. 1x za kvartál).
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Zápisy z porad vedení stabilizačního týmu
Každá porada, která má závazný dopad na řízení stabilizace je dokumentována zápisy ve 2 variantách: příprava na poradu a Zápis z porady. Zápis schválený účastníky porady je závazným operativně-řídícím dokumentem projektu.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, stabilizační tým

Kategorizované informace
Průběžné informace relevantní k vnitřnímu i vnějšímu okolí projektu. Informace jsou nutné pro znalost stavu a jsou to tedy podklady pro rozhodování a průběžnou analýzu rizik. Jsou určeny ke sdílení pro členy projektového týmu, investora, dodavatelů a jsou kategorizovány zejména podle procesů tak, jak jsou uvedeny ve vrcholovém procesním schéma v Popisu projektu. Kategorizované informace se udržují prostřednictvím specializovaného informačního systému ISK.
Obvyklý adresát: projektový tým, investor, dodavatel atd.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference