Administrace projektu Integrace ARES se systémem ZRVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 05/2011 – 12/2012

Hlavním cílem projektu bylo poskytování služeb administrace projektu Integrace ARES se systémem ZR.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Tvorba obligatorní dokumentace k projektu (monitorovací zprávy a žádosti o platbu),
  • Tvorba zpráv z projektu (úvodní, závěrečné, monitorovací včetně zprávy o udržitelnosti projektu),
  • Vytváření změnových žádostí v rámci realizace projektu,
  • Zajištění souladu akcí, prováděných v rámci publicity projektu s pravidly a požadavky na povinnou publicitu dle pravidel programu IOP,
  • Monitoring a vyhodnocování dodržování věcných pravidel administrace projektu dle metodik IOP,
  • Účast na kontrolách prováděných ze strany zprostředkujících a řídících orgánů strukturálních fondů,
  • Metodická podpora v souvislosti s uznatelností nákladů projektu (dle platné, příslušným orgánem strukturálních fondů schválené metodiky),
  • Konzultace a poradenství v oblasti dotačního managementu.

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.