Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Zpracování kompletní zadávací dokumentace pro pořízení nástroje pro evidenci a řízení projektů AOPK ČR

1. 1. 2021
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 12/2020 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace k ...

Pořízení Koncepce podpory a rozvoje cestovního ruchu a Aktualizovaného komunitního plánu města Mělník

1. 1. 2021
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Mělník Realizace: 01/2020 – 12/2020 Hlavním cílem projektu byla komplexní administrace veřejné zakázky v souladu ...

Korporátní řízení a správa majetku města Mělník

1. 4. 2020
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Mělník Realizace: 10/2019 – 03/2020 Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu s ...

Nemocniční informační systém – Zvýšení bezpečnosti a výkonu počítačové sítě v Nemocnici Vyškov, p. o. II

31. 3. 2020
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Nemocnice Vyškov Realizace: 12/2019 – 03/2020 Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu s ...

Příprava a organizační zajištění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky projektu Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Kadaň, s.r.o.

1. 1. 2020
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Nemocnice Kadaň, s.r.o. Realizace: 04/2019 – 12/2019 Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu ...

Vytvoření technické části zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku a implementaci jednotlivých technologických opatření projektu „Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám“

1. 12. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Fakultní nemocnice Plzeň Realizace: 04/2019 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření technické části zadávací dokumentace ...

Komplexní zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek / zadávacího řízení projektu, výzva č. 10 IROP

1. 12. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Realizace: 03/2019 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo komplexní zajištění přípravy a ...

Dobíjecí stanice MOL Česká republika III

1. 9. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: MOL Česká republika Realizace: 02/2019 – 08/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a ...

Ultra rychlodobíjecí stanice MOL Česká republika

31. 8. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: MOL Česká republika Realizace: 02/2019 – 08/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné ...
Město Bílina

Realizace veřejné zakázky „Dodávka implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti v rámci MěÚ Bílina“

1. 6. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Bílina Realizace: 12/2018 – 05/2019 Hlavním cílem projektu byla Realizace veřejné zakázky „Dodávka implementace nástrojů ...

Odborný posudek zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu a rozvoje informačního systému pro státní dozor nad penzijními společnostmi“

1. 4. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 03/2019 Hlavním cílem projektu bylo zajištění odborného posudku zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Zajištění komplexní přípravy, zpracování a finální podání nabídky AeskuLab v rámci veřejné zakázky „Laboratorní služby pro Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích“

1. 1. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: AeskuLab, k.s. Realizace: 11/2018 – 12/2018 Hlavním cílem projektu bylo zajištění komplexní přípravy, zpracování a finální ...

Realizace veřejné zakázky „Technický dozor investora při zajišťování konektivity vybraných středních škol Pardubického kraje“

1. 1. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Pardubický kraj Realizace: 09/2018 – 12/2018 Hlavním cílem projektu byla realizace veřejné zakázky „Technický dozor investora ...

Zajištění komplexní přípravy, administrace a organizace výběrového řízení veřejné zakázky „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“

10. 12. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Králíky Realizace: 02/2018 – 11/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Poskytování odborných poradenských služeb v souvislosti s administrací veřejné zakázky „Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

1. 12. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Městská část Praha 12 Realizace: 09/2018-11/2018 Hlavním cílem projektu bylo poskytování odborných poradenských služeb v souvislosti ...

Poskytování služeb v oblasti technických, odborných a kontrolních činností při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení Agendového informačního systému ochrany přírody (ISOP)“

1. 11. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 10/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace k ...

Poskytování odborných poradenských služeb v souvislosti s administrací veřejné zakázky „Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

1. 9. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Městská část Praha 12 Realizace: 01/2018 – 08/2018 Hlavním cílem projektu bylo poskytování odborných poradenských služeb ...

Příprava a administrace zadávacího řízení „Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT“

1. 7. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Realizace: 01/2018 – 06/2018 Hlavním cílem projektu ...

Realizace veřejné zakázky „Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem“

1. 7. 2018
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Metropolnet, a.s. Realizace: 03/2018 – 06/2018 Hlavním cílem projektu byla Realizace veřejné zakázky „Poskytování servisních a ...

Administrace zadávacího řízení „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče), financované z výzvy č. 31 IROP

1. 12. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Realizace: 06/2017 – 11/2017 Hlavním cílem projektu byla Administrace zadávacího ...

Zpracování zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele veřejného osvětlení v rámci dotace z programu Efekt 2017

1. 11. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Realizace: 08/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace ...

Zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení Stavební úpravy v části objektu č.p.30 ve Stráži nad Nisou, Bergerovo náměstí

1. 9. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebích ...

Administrace a organizace nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel“

2. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Ministerstvo dopravy ČR Realizace: 05/2015 – 02/2016 Hlavním cílem projektu byla administrace a organizace nadlimitní veřejné ...

Zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regionální datová síť Pardubického kraje“ a poskytnutí souvisejících služeb

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Pardubický kraj, a.s. Realizace: 04/2014 – 04/2015 Hlavním cílem projektu bylo zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk”

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Žamberk Realizace: 03/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ...

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek projektu „Konsolidace IT Čelákovice“

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Čelákovice Realizace: 10/2014 – 09/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných ...

Zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky „Blovice – informační služby“

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Blovice Realizace: 11/2014 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné ...

Externí služby definice věcných požadavků na ERP systém České televize

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Česká televize Realizace: 04/2014 – 09/2014 Hlavním cílem projektu byla analytická podpora soutěžního dialogu na  výběr ...

Komplexní servis při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních služeb formou centrálního zadání pro Královéhradecký kraj a jim zřizované příspěvkové a obchodní organizace

1. 1. 2017
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Královéhradecký kraj Realizace: 03/2011 – 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele telekomunikačních ...