Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Ultra rychlodobíjecí stanice MOL Česká republika

30. 9. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: MOL Česká republika Realizace: 02/2019 – 08/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné ...

Zajištění komplexní přípravy, administrace a organizace výběrového řízení veřejné zakázky „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Město Králíky Realizace: 02/2018 – 11/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky ...

Příprava a administrace zadávacího řízení „Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT”

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Realizace: 01/2018 – 06/2018 Hlavním cílem projektu ...

Stavební úpravy v části objektu č.p.30 ve Stráži nad Nisou, Bergerovo náměstí

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebích ...

Administrace zadávacího řízení „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče), financované z výzvy č. 31 IROP

25. 2. 2019
Řešení: Veřejné zakázky Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Realizace: 06/2017 – 11/2017 Hlavním cílem projektu byla Administrace zadávacího ...