Zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového procesního modelu Krajského úřadu MSKVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Moravskoslezský kraj
Realizace: 11/2010 – 07/2012

Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy a sestavení rámcového procesního modelu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Identifikace procesů na Krajském úřadě MSK
  • Roztřídění procesů na klíčové (hlavní), řídící, podpůrné
  • Analýza jednoho klíčového procesu, jednoho řídícího a jednoho podpůrného procesu
  • Identifikace vlastníků procesů, přiřazení odpovědností (kompetencí)
  • Přiřazení personálních a materiálových zdrojů
  • Provázání na legislativní rámec a vnitřní pravidla Krajského úřadu MSK
  • Definování rizik procesu
  • Definování vstupů a výstupů procesu
  • Vizualizace procesní analýzy

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.