Akreditovaný vzdělávací kurz Projektové řízení

(AK/VE-422/2013, AK/PV-662/2013, AK/PV-663/2013, AK/VE-423/2013)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Zavádění projektového řízení do veřejné správy patří mezi moderní trendy ve vývoji veřejné správy poslední doby. Ne vždy je projektové řízení aplikováno správným způsobem a ve správných případech.

Cílem vzdělávacího kurzu Projektové řízení je seznámit účastníky kurzu se základními principy projektového řízení, vysvětlit jim přínosy a úskalí projektového řízení a jeho používání ve veřejné správě. V rámci vzdělávacího kurzu je pozornost věnována základním aspektům projektového řízení, především pak životnímu cyklu projektu.

Vzdělávací kurzy v rozsahu 8 h a 16 h jsou určeny pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky, kteří se do řízení projektů mohou zapojit jako členové projektového týmu.

Z důvodu praktického zaměření kurzu je zvolena interaktivní forma vzdělávání, kdy na základě řady praktických příkladů a simulací jsou jednoduchým způsobem vysvětlovány zásady projektového řízení a jeho aplikace tak, aby si je účastníci nejen zapamatovali a pochopili, ale aby byli schopni je správně aplikovat ve své praxi.

Osnova 8 h kurzu Projektové řízení:

 • Úvod do projektového řízení
 • Životní cyklus projektu
 • SW nástroje pro projektové řízení
 • Využití projektového řízení

Osnova 16 h kurzu Projektové řízení:

 • Úvod do projektového řízení
 • Životní cyklus projektu
 • Životní cyklus projektu kofinancovaného ze SF EU
 • SW nástroje pro projektové řízení
 • Využití projektového řízení

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás prosím kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…