Služby v ICT

Služby v ICT

ICT strategie statutárního města Mostu 2021- 2026+

1. 12. 2020
Řešení: Služby v ICT Klient: Statutární město Most Realizace: 09/2020 – 11/2020 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního ...

Realizace služeb „Revize a podpora procesů informačními technologiemi“

1. 9. 2020
Řešení: Služby v ICT Klient: Statutární město Zlín Realizace: 04/2020 – 08/2020 Hlavním cílem projektu bylo provedení revize vnitřních procesů Magistrátu ...

Komplexní analýza pro variantní zajištění provozu společného datového centra

1. 7. 2020
Řešení: Služby v ICT Klient: Ústecký kraj Realizace: 02/2020 – 06/2020 Hlavním cílem projektu bylo zpracování „Komplexní analýzy pro variantní ...

Poskytnutí služeb podpory analýz, návrhů a realizace nových agendových ISVS Ministerstva životního prostředí

1. 12. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstva životního prostředí ČR Realizace: 05/2018 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb podpory ...

Odborné konzultace a dozor v oblasti ICT spojené s realizací projektu při implementaci projektu „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“, výzva č. 28 IROP

31. 1. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Lysá nad Labem Realizace: 11/2018 – 01/2019 Hlavním cílem projektu byly Odborné konzultace a ...

ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+

1. 12. 2018
Řešení: Služby v ICT Klient: Metropolnet, a.s. Realizace: 11/2016 – 05/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního města Ústí nad ...

Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů MF ČR

1. 7. 2018
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 12/2017 – 06/2018 Hlavním cílem projektu bylo zajištění zpracování Studie proveditelnosti ...

Studie proveditelnosti Agendový informační systém ochrany přírody (ISOP)

1. 1. 2018
Řešení: Služby ICT Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 12/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti pro ...

Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

1. 12. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Fond dalšího vzdělávání Realizace: 02/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování Aktualizace Strategie digitální ...

Studie proveditelnosti konceptu Resortního informačního systému MŠMT ČR

1. 5. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Realizace: 10/2016 – 04/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění ...

ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020

2. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Pardubický kraj Realizace: 06/2016 – 09/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie Pardubického kraje ...

Východiska pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity pro MěÚ Břeclav

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Břeclav Realizace: 06/2015 – 07/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování východisek pro zpracování komunikační ...

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Rýmařov Realizace: 06/2013 – 05/2014 Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských ...

Implementace, podpora a evaluace e-GOV v územní veřejné správě

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Asociace krajů České republiky Realizace: 05/2013 – 05/2014 Hlavním cílem projektu byla implementace, podpora a ...

Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystřici

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Bystřice Realizace: 09/2013 – 04/2014 Hlavním cílem projektu byl Návrh systému řízení strategie ve ...

Analýza trhu a analýza potřeb potenciálních klientů zamýšleného SW produktu pro archivaci digitálně podepsaných dokumentů a dokumentů opatřených časovým razítkem

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Aquasoft, s.r.o. Realizace: 08/2013 – 09/2013 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy trhu a analýzy ...

Zpracování Studie veterinárního trhu v ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: AeskuLab k.s. Realizace: 10/2012 – 06/2013 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie veterinárního trhu v ...

Integrace rozvoje státních maturit a Obchodní model datových a digitalizačních terminálů

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Realizace: 06/2013 – 07/2013 Hlavním cílem projektu byla identifikace úzkých ...

Aplikační podpora FM procesů pro Českou poštu, s.p.

1. 1. 2017
Řešení: SLužby v ICT Klient: Sdružení společností KPMG Česká republika – IKA DATA Realizace: 03/2012 – 01/2013 Hlavním cílem projektu ...

Vypracování metodiky pro docílení souladu procesů nakládání s dokumenty se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Česká televize Realizace: 07/2012 – 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo vypracování metodiky pro docílení souladu ...

Zpracování problémové analýzy Smart Administration v rámci projektu „Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR“

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování problémové analýzy Smart Administration. Předmět projektu ...

Dopady zavedení základních registrů na IS MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 04/2012 – 07/2012 Hlavním cílem projektu byl popis problematiky zavedení základních ...

Analýza současného stavu práce s dokumenty na MF a jeho dalších organizačních složek

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 07/2011 – 11/2011 Hlavním cílem projektu byla analýza současného stavu práce ...

Zmapování současného stavu provozně-ekonomických systémů ČTÚ

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 03/2012 – 04/2012 Hlavním cílem projektu bylo zmapování současného stavu provozně-ekonomických ...

Analýza systémové infrastruktury MPSV

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 09/2011 – 12/2011 Hlavním cílem projektu byla realizace ...

Vytvoření katalogu ICT služeb MF

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 05/2010 – 06/2010 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu ICT služeb ...

Postupy pro zajištění obnovy IT služeb

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 09/2010 – 10/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytování konzultačních služeb pro ...

Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královehradeckého kraje a Účelová katastrální mapa Královehradeckého kraje

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Královehradecký kraj Realizace: 05/2010 Hlavním cílem projektu bylo zpracování dvou Studií proveditelnosti v rámci projektů ...

Zpracování analýzy způsobu evidence a kategorizace výdajů a smluvních vztahů na IS/ICT v jednotlivých relevantních organizačních celcích/prvcích MO a návrhy na zlepšení současného stavu

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 03/2010 – 04/2010 Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy evidence výdajů na IS/ICT ...

Provedení smluvního a fyzického auditu ICT zařízení a služeb

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: PARKHOTEL Praha, s.r.o. Realizace: 02/2010 Hlavním cílem projektu bylo vypracování smluvního a fyzického auditu ICT ...

Strukturální analýza složek MO zajišťujících koncepční rozvoj IS/ICT MO

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo obrany ČR Realizace: 01/2010 – 3/2010 Hlavním cílem projektu bylo provedení strukturální analýzy organizačních ...

Informační koncepce Ministerstva financí ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 03/2009 – 04/2009 Hlavním cílem projektu bylo vypracování Informační koncepce, Bezpečnostní ...

Celosvětové zvýšení prodeje letenek ČSA prostřednictvím kontaktního centra

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: České aerolinie, a.s. Realizace: 01/2004 – 03/2004 Hlavním cílem projektu bylo optimalizací využívání technologie kontaktního ...

Studie proveditelnosti Informačního systému kvalifikací a autorizací (ISKA)

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Realizace: 09/2008 – 12/2008 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření ...

Vypracování technického a implementačního projektu na implementaci aktivních prvků

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo spravedlnosti ČR Realizace: 01/2006 – 02/2006 Hlavním cílem projektu bylo zpracování technického a implementačního ...

Pilotní program ISK

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Agentura pro regionální rozvoj, a.s, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Realizace: 12/2005 – 2008 Hlavním ...

Koncepce vývoje organizace ICT MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 01/2005 – 03/2005 Hlavním cílem projektu bylo navrhnout optimální řešení pro ...

Strategie řízení a využívání ICT v resortu MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 01/2005 – 03/2005 Hlavním cílem projektu bylo definovat způsob dosažení optimálního ...

Strategie ICT resortu MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 01/2008 – 03/2008 V rámci projektu projektoví manažeři Equica, a.s. vytvořili pro ...

Popis stavu sběru a sdílení dat MF ČR

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 06/2007 – 10/2007 Hlavním cílem projektu bylo provést analýzu datových toků ...

Tvorba e-learningového kurzu

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ansuz, s.r.o. Realizace: 09/2011 – 11/2011 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření e-learningového kurzu matematiky pro ...

Audit ISMS po implementaci funkcionality „kategorie Autobusy“

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Kapsch TrafficCom C&R, spol. s r.o. Realizace: 04/2012 – 05/2012 Hlavním cílem projektu bylo provedení ...

Seminář vyhodnocení informačních toků při povodních v Praze 2002

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Magistrát hlavního města Prahy Realizace: 10/2002 – 03/2003 Cílem projektu bylo definovat a popsat informační ...

Studie proveditelnosti implementace IP telefonie v ČSA

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Cisco Systems, s.r.o. Realizace: 12/2006 – 05/2007 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Studie proveditelnosti implementace ...

Vybudování monitoringového centra komunikační infrastruktury veřejné správy

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Realizace: 04/2005 – 08/2006 Hlavním cílem ...

eHarvester

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Realizace: 12/2002 – 12/2003 Hlavním cílem projektu bylo integrovat všechny ...