Služby v ICT

Služby v ICT

Poskytnutí služeb podpory analýz, návrhů a realizace nových agendových ISVS Ministerstva životního prostředí

1. 12. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstva životního prostředí ČR Realizace: 05/2018 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb podpory ...

Odborné konzultace a dozor v oblasti ICT spojené s realizací projektu při implementaci projektu „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“, výzva č. 28 IROP

31. 1. 2019
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Lysá nad Labem Realizace: 11/2018 – 01/2019 Hlavním cílem projektu byly Odborné konzultace a ...

ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+

1. 12. 2018
Řešení: Služby v ICT Klient: Metropolnet, a.s. Realizace: 11/2016 – 05/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního města Ústí nad ...

Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů MF ČR

1. 7. 2018
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 12/2017 – 06/2018 Hlavním cílem projektu bylo zajištění zpracování Studie proveditelnosti ...

Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

1. 1. 2018
Řešení: Služby v ICT Klient: Fond dalšího vzdělávání Realizace: 02/2015 – 06/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování Aktualizace Strategie digitální ...

Studie proveditelnosti Agendový informační systém ochrany přírody (ISOP)

1. 1. 2018
Řešení: Služby ICT Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Realizace: 12/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti pro ...

Studie proveditelnosti konceptu Resortního informačního systému MŠMT ČR

1. 5. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Realizace: 10/2016 – 04/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění ...

ICT strategie Pardubického kraje 2017-2020

2. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Pardubický kraj Realizace: 06/2016 – 09/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie Pardubického kraje ...

Východiska pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity pro MěÚ Břeclav

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Břeclav Realizace: 06/2015 – 07/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování východisek pro zpracování komunikační ...

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů

1. 1. 2017
Řešení: Služby v ICT Klient: Město Rýmařov Realizace: 06/2013 – 05/2014 Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských ...