Projektové řízení

Projektové řízení

Zajištění služeb projektového dohledu nad implementací projektu „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“

1. 12. 2019
Řešení: Projektové řízení Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 05/2019 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb projektového dohledu nad ...

Zavedení systému projektového řízení a nastavení jednotných pravidel

1. 11. 2018
Řešení: Projektové řízení Klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Realizace: 09/2017 – 10/2018 Hlavním cílem projektu ...

Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSV

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 11/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření minimálních standardů pro ...

Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického kraje

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Pardubický kraj Realizace: 05/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu byl Technický dozor investora při realizaci projektu ...

Služby řízení, monitoringu a administrace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Realizace: 05/2010 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byly služby řízení, monitoringu ...

Podpora řízení projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

1. 1. 2017
Řešení: Projektové řízení Klient: O2 Czech Republic a.s. Realizace: 01/2004 – 06/2014 Hlavním cílem projektu bylo řízení projektu Komunikační infrastruktura ...

Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV a v celém resortu vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 05/2012 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování jednotné ...

Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Státní fond životního prostředí ČR Realizace: 08/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo Vytvoření projektové kanceláře ...

Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 09/2011 – 10/2011 Hlavním cílem projektu byla aktualizace Strategie realizace Smart Administration ...

Zajištění worshopů v rámci projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění workshopů v rámci projektu „Koordinace a zavedení ...

Zajištění konference k výstupům projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejné správě“

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 06/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění konference k výstupům projektu „Koordinace a ...

Vypracování architektury informačního systému Registr práv a povinností

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 05/2009 – 04/2011 Hlavním cílem projektu bylo vypracování architektury informačního systému Registr ...

Vytvoření metodiky PRINCeGON v území (PRINCeGON – metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy)

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 04/2011 – 05/2011 Hlavním cílem projektu byla aktualizace metodiky PRINCeGON (PRINCeGON – ...

Zpracování a následná implementace projektového řízení

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Město Černošice Realizace: 02/2011 – 04/2011 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Metodiky projektového řízení popisující principy ...

Poskytnutí služeb v oblasti pasportizace objektů Policie ČR

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 11/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb v oblasti pasportizace objektů Policie ...

Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu Statutárního města Kladna „Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Statutární město Kladno Realizace: 07/2010 – 10/2010 Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, žádosti o ...

Poskytování konzultačních služeb při vytvoření metodiky síťování projektových kanceláří v organizacích veřejné správy

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 01/2010 – 09/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytování konzultačních služeb při vytvoření ...

Projektové řízení projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR Realizace: 08/2009 – 06/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí ...

Poskytnutí majetkových autorských práv a konzultačních služeb k Metodice PRINCeGON

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 02/2010 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Metodiky PRINCeGON – Metodiky řízení projektů ...

Předvolební kampaň TOP 09 – volby 2009

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: TOP 09 Realizace: 08/2009 – 09/2009 Hlavním cílem projektu bylo projektové řízení kampaně TOP 09 za ...

Projektové řízení na projektu Strategie airline systémů v oblasti infrastruktury

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: České aerolinie, a.s. Realizace: 03/2008 – 01/2009 Hlavním cílem projektu bylo zajištění konektivity ČSA Praha, obchodních ...

Zpracování projektového záměru strukturovaně ve vybraných parametrech popisujícího přípravnou fázi projektu CCG MMBU

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Československá obchodní banka, a. s. Realizace: 05/2009 – 06/2009 Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektového záměru ...

Řízení zakázky a koordinace projektu výstavby datového centra ČEZ – Sofie, Bulharsko

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Altron, a.s. Realizace: 09/2007 – 01/2008 Hlavním cílem projektu bylo řízení zakázky výstavby datového centra ČEZ ...

IATCC Praha – Národní integrované středisko řízení letového provozu

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Altron, a.s. Realizace: 07/2004 – 10/2004 Hlavním cílem projektu bylo řízení dodávky záložních zdrojů napájení (UPS, ...

Internet do škol

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: AutoCont OnLine a.s., Český Telecom, a.s. Realizace: 12/2001 – 12/2002 Hlavním cílem projektu bylo vybavit 3 ...

Metodika zavádění projektového řízení do malých a středních podniků

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Aaron Group, spol. s r.o. Realizace: 12/2006 – 02/2007 Hlavním cílem projektu byla tvorba metodiky zavádění ...

Analýza Cross Compliance MZe

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo zemědělství ČR Realizace: 11/2007 – 12/2007 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy projektu Cross Compliance ...

EU Extranet ČR

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo zahraničních věcí ČR Realizace: 02/2004 – 12/2004 Hlavním cílem projektu bylo vytvořit systém pro bezpečnou ...

Portál veřejné správy

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Český Telecom, a.s. / Ministerstvo informatiky ČR Realizace: 01/2003 – 12/2007 Hlavním cílem projektu bylo vybudovat ...

Transformační projekt ICT Ministerstva financí ČR

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 08/2005 – 01/2006 Hlavním cílem projektu bylo nastavit prostředí a navrhnout organizační ...

Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra – ASMKS

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 03/2004 – 09/2004 Hlavním cílem projektu bylo vytvořit Metodiku řízení projektů ČTÚ ...

Studie návratnosti IP telefonie pro ÚZSVM

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: ÚZSVM, Ministerstvo informatiky ČR Realizace: 2004 Hlavním cílem projektu bylo připravit Studii proveditelnosti implementace IP telefonie ...

Projektové záměry systémů e-Legislativa a e-Sbírka

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 12/2007 – 04/2008 Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektových záměrů pro systémy ...

Projektové řízení projektu vývoje informačního systému

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ness Logos, a.s. Realizace: 08/2007 – 04/2008 Cílem projektu bylo řízení interního vývojového týmu a úspěšná ...

Čištění břehů přehrady Orlík

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Povodí Vltavy, s.p., Ministerstvo zemědělství ČR a další Realizace: 01/2006 – 04/2006 Hlavním cílem projektu bylo ...

Řízení a realizace projektu End-of-Support

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Cisco Systems Czech Republic s.r.o. Realizace: 02/2008 – 06/2008 Hlavním cílem projektu End-of-Support bylo výkonné řízení ...