Projektové řízení

Projektové řízení

Zavedení systému projektového řízení a nastavení jednotných pravidel

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Realizace: 09/2017 – 10/2018 Hlavním cílem projektu ...

Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSV

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 11/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření minimálních standardů pro ...

Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického kraje

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Pardubický kraj Realizace: 05/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu byl Technický dozor investora při realizaci projektu ...

Služby řízení, monitoringu a administrace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Realizace: 05/2010 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byly služby řízení, monitoringu ...

Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV a v celém resortu vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 05/2012 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování jednotné ...

Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Státní fond životního prostředí ČR Realizace: 08/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo Vytvoření projektové kanceláře ...

Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 09/2011 – 10/2011 Hlavním cílem projektu byla aktualizace Strategie realizace Smart Administration ...

Zajištění worshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru”

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění workshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení ...

Zajištění konference k výstupům projektu “Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejné správě”

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 06/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění konference k výstupům projektu “Koordinace a ...

Vypracování architektury informačního systému Registr práv a povinností

25. 2. 2019
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 05/2009 – 04/2011 Hlavním cílem projektu bylo vypracování architektury informačního systému Registr ...