Projektové řízení

Projektové řízení

Zajištění služeb projektového dohledu nad implementací projektu “Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ”

1. 12. 2019
Řešení: Projektové řízení Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 05/2019 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb projektového dohledu nad ...

Zavedení systému projektového řízení a nastavení jednotných pravidel

1. 11. 2018
Řešení: Projektové řízení Klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Realizace: 09/2017 – 10/2018 Hlavním cílem projektu ...

Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSV

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 11/2015 Hlavním cílem projektu bylo vytvoření minimálních standardů pro ...

Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického kraje

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Pardubický kraj Realizace: 05/2015 – 08/2015 Hlavním cílem projektu byl Technický dozor investora při realizaci projektu ...

Služby řízení, monitoringu a administrace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Realizace: 05/2010 – 04/2015 Hlavním cílem projektu byly služby řízení, monitoringu ...

Podpora řízení projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

1. 1. 2017
Řešení: Projektové řízení Klient: O2 Czech Republic a.s. Realizace: 01/2004 – 06/2014 Hlavním cílem projektu bylo řízení projektu Komunikační infrastruktura ...

Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV a v celém resortu vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Realizace: 05/2012 – 05/2013 Hlavním cílem projektu bylo vypracování jednotné ...

Vytvoření projektové kanceláře v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Státní fond životního prostředí ČR Realizace: 08/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu bylo Vytvoření projektové kanceláře ...

Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 09/2011 – 10/2011 Hlavním cílem projektu byla aktualizace Strategie realizace Smart Administration ...

Zajištění worshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru”

1. 1. 2017
Řešení: Řízení projektů Klient: Ministerstvo vnitra ČR Realizace: 08/2012 Hlavním cílem projektu bylo zajištění workshopů v rámci projektu “Koordinace a zavedení ...