Akreditovaný vzdělávací kurz Řízení lidských zdrojů

(AK/PV-664/2013, AK/VE-424/2013, AK/PV-665/2013, AK/VE-425/2013)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Cílem vzdělávacího kurzu Řízení lidských zdrojů je seznámit účastníky kurzu s problematikou řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, aktuální legislativou a moderními trendy v této oblasti. Obsah vzdělávacího programu je koncipován tak, aby se jeho účastníci orientovali v problematice náboru zaměstnanců, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávací kurzy v rozsahu 8 h a 16 hod jsou určeny pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky.

Z důvodu praktického zaměření kurzu je zvolena interaktivní forma výuky, kdy na základě řady praktických příkladů z praxe jsou jednoduchým způsobem vysvětlovány zásady řízení lidských zdrojů tak, aby si je účastníci nejen zapamatovali a pochopili, ale aby byli schopni je aplikovat ve své praxi.

Osnova 8 h kurzu Řízení lidských zdrojů:

 • Úvod do řízení lidských zdrojů
 • Nábor zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců

Osnova 16 h kurzu Řízení lidských zdrojů:

 • Úvod do řízení lidských zdrojů
 • Nábor zaměstnanců
 • Vedení lidí a řízení pracovního výkonu
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická cvičení

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…