IROP, výzva č. 54: DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE