OP PIK, INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Kdo je oprávněný žadatel?

 • ​Malé podniky a střední podniky – výše podpory 50 %
 • Veřejné výzkumné instituce – výše podpory 50 %
 • Vysoké školy – výše podpory 50 %

Výše podpory:

 • max. 1 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

 • Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  • vynálezů/patentů
  • ochranných známek
  • užitných vzorů
  • průmyslových vzorů

Podmínky obsažené v předešlé/ukončené výzvě:

 • 1 žadatel může podat max. 1 žádost na celé programovací období
 • Příjemce je povinen po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu

Kdy se předkládají žádosti o podporu? Do 31. 12. 2017

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.