OPZ, výzva č. 126: PILOTNÍ OVĚŘENÍ PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI V MIKROJESLÍCH V ČR (mimo hl. m. Prahu)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce – EU podíl 85 %, státní rozpočet 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Organizace zřizované obcemi – EU podíl 85 %, státní rozpočet 10 %, vlastní podíl 5 %
 • Nestátní neziskové organizace – EU podíl 85 %, státní rozpočet 15 %, vlastní podíl 0 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 500 tis. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 2 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.

 • Vybudování mikrojeslí
 • Provozování mikrojeslí
 • Vzdělávání pečujících osoby v mikrojeslích
 • Spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Podmínkou realizace projektu je, aby příjemce spolupracoval na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ (jedná se o povinnou aktivitu projektu).

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 16. 5. 2016 – 6. 6. 2019