Státní program na podporu úspor energie pro rok 2017 (Program Efekt 2017)

Kdo je oprávněný žadatel?

  • Obce, městské části, společnosti 100 % vlastněné obcí či městskou částí.

Výše podpory:

  • Maximální výše dotace 2 000 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů 50%

Na co lze získat dotaci?

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Specifika a omezení:

  • Realizací investic musí být dosažena úspora energie u rekonstruované části veřejného osvětlení minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh v průměru za poslední tři roky.
  • Dále musí být dodrženy indikátory stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jaký je termín pro předložení žádosti? 1. 2. 2017 – 28. 2. 2017