Řešení: Procesní řízení
Klient: M.C.TRITON, spol. s r.o.
Realizace: 10/2017 – 02/2018

Hlavním cílem projektu byla Analýza a optimalizační návrhy v oblasti procesů a informační podpory agend MMÚL a městských obvodů.

Předmět projektu

  • Analýza agend a procesů výkonu samosprávy v rozsahu působnosti MMÚL a městských obvodů
  • Analýza agend a procesů výkonu státní správy v přenesené působnosti 
  • Analýza podpory agend a procesů MMÚL a městských obvodů ze strany agendových informačních systémů, případně dalších ICT prostředků podporujících výkon agend a procesů
  • Zhodnocení aktuálního stavu výkonu procesů a agend
  • Zhodnocení aktuálního stavu informační podpory výkonu procesů a agend
  • Návrh konkrétních doporučení k optimalizaci výkonu agend a procesů z pohledu procesního, organizačního a technického vč. konkrétních doporučení pro doplnění a/nebo reimplementaci agendových informačních systémů

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.