Audit a dohled projektu

Důvody a cíle auditu a dohledu

  • Ujistit investora, že projekt je řešen (řízen a realizován) správně
  • Objektivizovat správnost uplatňovaných postupů v oblasti řízení projektu
  • Verifikovat správnost věcného řešení (projekce, volba technologií atp.)
  • Včas identifikovat rizika, která mohou způsobit nežádoucí stavy a těmto pokud možno předejít
  • Zajistit kvalitu dodávky dle očekávání investora – „stavební dohled“
  • Zajistit nezávislý konzultačně podpůrný nástroj pro průběžnou potřebu projektového týmu

Podporované činnosti

Výstupy:

Oponentura
Posudek, který zkoumá předmět oponentury z pohledu věcné a logické správnosti, strukturální logiky a jasnosti / jednoznačnosti jeho sdělení. Oponentura je pak prezentována v podobě písemného výstupu, multimediální prezentace a slovního doprovodu.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Atest
Ověření shody atestovaného informačního systému, postupu nebo jiného předmětu zkoumání s platnými standardy pro definovaný časový úsek. Atest se vystavuje v papírové podobě jako listinný důkaz této shody a předává se žadateli o atest.
Obvyklý adresát: investor

Audit report
Periodicky opakovaný výstup, který dokladuje průběžnou dohlížecí činnost v oblasti metodické, věcné a smluvní. Formát audit reportu se liší podle typu projektu a je většinou realizován prostřednictvím www.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Zápisy z porad vedení dohledového týmu
Každá porada, která má závazný dopad na řízení auditu je dokumentována zápisy ve 2 variantách: příprava na poradu a závazný Zápis z porady. Zápis schválený účastníky porady je závazným operativně-řídícím dokumentem projektu.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, dohledový tým

Kategorizované informace
Průběžné informace relevantní k vnitřnímu i vnějšímu okolí projektu. Informace jsou nutné pro znalost stavu a jsou to tedy podklady pro rozhodování a průběžnou analýzu rizik. Jsou určeny ke sdílení pro členy projektového týmu, investora, dodavatelů a jsou kategorizovány zejména podle procesů tak, jak jsou uvedeny ve vrcholovém procesním schéma v Popisu projektu. Kategorizované informace se udržují prostřednictvím specializovaného informačního systému.
Obvyklý adresát: projektový tým, investor, dodavatel atd.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference