Audit dodavatelských služeb

Určitá množina vstupů do hodnototvorných procesů organizace není zajišťována interními zdroji, ale je dodávána externími dodavateli.
Audit dodavatelských služeb zanalyzuje, vyhodnotí a případně zoptimalizuje kvalitu poskytovaných služeb.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference