Audit ekonomický

Účelem tohoto druhu auditu je posoudit analyzovanou organizaci z hlediska ekonomického a poskytnout doporučení ohledně snižování nákladů (případně i optimalizace příjmů).

Mezi stěžejní cíle ekonomického auditu patří:

  • Posouzení systému finančního řízení a posouzení kompetencí v ekonomické oblasti
  • Posouzení klíčové interní legislativy pro oblast ekonomického řízení
  • Posouzení efektivity vynakládání svěřených prostředků
  • Návrh optimalizace nákladů s ohledem na priority organizace
  • Přezkoumání hospodaření

Hlavními výhodami realizace ekonomického auditu jsou:

  • Provedení ekonomické analýzy organizace se zohledněním současných i předpokládaných priorit
  • Provedení ekonomické analýzy procesů, organizačního celku a posouzení řídících a kontrolních mechanismů
  • Vyhodnocení efektivity, účelnosti nákladů, struktury výdajů

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference