Audit informační / informatický

Smyslem realizace informačního / informatického auditu je vyhodnotit způsob řízení informačních toků v organizaci, navrhnout zlepšení informatické podpory procesů, zkvalitnit informace pro rozhodování, posoudit alternativní možnosti zajištění některých služeb.

Mezi základní cíle realizace informačního / informatického auditu patří:

  • Analýza informačního systému, posouzení jeho funkčnosti a adekvátnosti pro daný proces
  • Analýza kvality poskytovaných informací pro rozhodování organizace
  • Vyhodnocení vztahu s externím dodavatelem IS služby
  • Posouzení efektivity výměny a sdílení informací v organizaci – míra elektronizace komunikace, efektivita komunikace a sdílení informací
  • Minimalizace duplicitního pořizování stejných informací a maximalizace sdílení a dalšího využití pořízených informací
  • Následná optimalizace vedoucí ke zlepšení správy informací, informačních systémů a komunikační strategie

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference