Audit organizační

Organizační audit velmi úzce souvisí s auditem procesním – organizační struktura je podmíněna organizací prací a procesů. Vztah je pak reciproční, tj. výsledky procesního auditu mohou vést ke změnám ve struktuře organizace a výsledky auditu organizačního mohou naopak iniciovat změny v organizaci a příslušných procesech.

Hlavním cílem organizačního auditu je tedy posouzení organizační struktury s cílem odhalení silných a slabých stránek a následná optimalizace vedoucí k zlepšení organizační struktury.

Smyslem realizace organizačního auditu je zejména:

  • Úspora nákladů, která vznikne optimalizací počtu zaměstnanců
  • Sladění struktury zaměstnanců s potřebami a prioritami organizace
  • Zefektivnění práce jednotlivých organizačních jednotek, nastavení standardů kvality a měřítek výkonnosti

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference