Audit procesní

Účelem procesního auditu je zefektivnění fungování organizace a jejích procesů. Realizace procesního auditu poskytuje organizaci výhody v podobě nezávislých externích návrhů na zvýšení efektivity vykonávaných aktivit / činností a poskytovaných služeb jak navenek směrem ke klientům, tak směrem do vnitřního chodu organizace.

Mezi základní cíle procesního auditu patří:

  • Analýza procesů v organizaci (klíčových a podpůrných)
  • Sestavení vrcholového procesního schéma (hlavní oblasti činnosti organizace) a popis jednotlivých procesů
  • Zhodnocení procesů z hlediska jejich účelnosti, výkonnosti, efektivity (nákladové)
  • Identifikace slabých míst organizace
  • Následná optimalizace vedoucí ke zlepšení fungování organizace

Procesní audit je základním komplexním auditem, jehož výsledky jsou pak základem pro realizaci dalších, specificky zaměřených auditů.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference