Audit projektu financovaného z dotace před jeho ukončením

Společnost Equica, a.s. v rámci auditu projektu před jeho ukončením nabízí posouzení projektu z pohledu:

  • Cílů
  • Indikátorů
  • Výběrových řízení
  • Rozpočtu projektu
  • Výstupů projektu
  • Dokumentace projektu
  • Publicity projektu

Cílem je poskytnout zpětnou vazbu o souladu projektu s podmínkami pro udělení dotace (smlouvy o poskytnutí dotace), dodržení pravidel čerpání dotace pro daný program a eliminovat rizika spojená s krácením dotace, příp. udělením sankce, při kontrole projektu poskytovatelem dotace.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference