EU poradenství

EU poradenství

Poskytnutí souvisejících služeb zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Služby v oblasti administrace projektů z EU fondů“

1. 2. 2021
Řešení: EU poradenství Klient: Ministerstva životního prostředí ČR Realizace: 02/2020 – 02/2021 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborné podpory při ...
Město Bílina

Zpracování projektového záměru a projektové žádosti o dotaci do výzvy č. 109 – Operační program Zaměstnanost

1. 7. 2020
Řešení: EU poradenství Klient: Město Bílina Realizace: 05/2020-06/2020 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování projektového záměru a projektové žádosti o dotaci ...

Příprava, zpracování, registrace žádosti o dotaci na projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, výzva č. 25 IROP – OPZ

1. 1. 2020
Řešení: EU poradenství Klient: Svaz měst a obcí České republiky Realizace: 11/2019-12/2019 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborných poradenských služeb ...

Zajištění služeb dotačního managementu pro projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“

1. 12. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 02/2018 – 10/2018 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb dotačního managementu. Předmět ...

Manažerské řízení realizace projektu, poradenská a konzultační činnost v rámci projektu „Rozvoj a profesionalizace personálního potenciálu na městské části Praha 12“

1. 12. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Městská část Praha 12 Realizace: 02/2019 – 11/2019 Hlavním cílem projektu bylo manažerské řízení realizace projektu, ...

Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Přívětivý úřad – Litvínov“ výzva č. 92 IROP – Operační program Zaměstnanost

1. 7. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Litvínov Realizace: 04/2019 – 06/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní žádosti o dotaci pro ...

Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Přívětivý úřad – Králíky“ výzva č. 92 IROP – Operační program Zaměstnanost

1. 7. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Králíky Realizace: 04/2019 – 06/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní žádosti o dotaci pro ...

Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora prostřednictvím strategického plánování“ výzva č. 92 IROP – Operační program Zaměstnanost

1. 7. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Město Kutná Hora Realizace: 06/2019 Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt ...

Poskytnutí dotačního poradenství k projektu „Rozvoj ICT infrastruktury Vojenského technického ústavu“

1. 1. 2019
Řešení: EU poradenství Klient: Vojenský technický ústav, s.p. Realizace: 10/2018-12/2018 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí dotačního poradenství a zabezpečení administrace ...

Příprava, zpracování a registrace žádosti o dotaci na projekt „Efektivní správa obcí“

1. 11. 2018
Řešení: EU poradenství Klient: Svaz měst a obcí České republiky Realizace: 02/2018 – 10/2018 Hlavním cílem projektu byla příprava, zpracování ...

Zpracování projektové žádosti o dotaci na veřejné osvětlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018

1. 8. 2018
Řešení: EU poradenství Klient: Stráž nad Nisou Realizace: 02/2018 – 07/2018 Hlavním cílem projektu bylo zpracování projektové žádosti o dotaci ...

Zpracování Studie proveditelnosti, zpracování technického řešení projektu ve formě Formuláře typu A OHA MV ČR podle podmínek výzvy č. 10 IROP – Kybernetická bezpečnost

1. 12. 2017
Řešení: Služby ICT, Veřejné zakázky Klient: Fakultní nemocnice Brno Realizace: 09/2017 – 11/2017 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování Studie proveditelnosti, ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Rozvoj a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

1. 11. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Králíky Realizace: 04/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „ÚHKT − Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.

1. 11. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Realizace: 05/2017 – 10/2017 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění služeb ...

Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Informační systém pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.

1. 9. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Realizace: 05/2017 – 08/2017 Hlavním cílem projektu bylo zajištění ...

NBÚ – Ochrana vnějšího perimetru

1. 8. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 09/2015 – 07/2017 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zakázky Ochrana vnějšího perimetru. ...

Zpracování studie proveditelnosti projektu dle výzvy č. 28 IROP (konzultace projektového záměru a vlastní zpracování studie proveditelnosti podle náležitostí výzvy č. 28 IROP), bez návrhu technického řešení projektu

1. 5. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Realizace: 08/2016 – 04/2017 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti projektu dle ...

Zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 47 IROP

1. 3. 2017
Řešení: EU poradenství Hlavním cílem projektu bylo zpracování Studie proveditelnosti pro projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně a zajištění ...

Příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných pro podání žádosti o dotaci v rámci 47. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – Infrastruktura do škol (SVL) včetně Studie proveditelnosti

1. 3. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Jirkov Realizace: 10/2016 – 02/2017 Hlavním cílem projektu byla příprava dokumentů a administrativních úkonů potřebných ...

Monitoring a dotační poradenství v oblasti čerpání dotací EU – zpracování přehledu

2. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Medsol, s.r.o. Realizace: 07/2016 – 11/2016 Hlavním cílem projektu byl Monitoring a dotační poradenství v oblasti čerpání dotací ...

Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy

2. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 09/2015 – 09/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování zakázky Systém detekce kybernetických ...

Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení dvou projektů „Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31) a „Zvýšení kvality návazné péče II (IROP 31)“ financovaného z IROP

2. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Realizace: 05/2016 – 07/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních služeb ...

Zajištění poradenských a administrativních služeb v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.“ financovaného z IROP

2. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Realizace: 05/2016 – 06/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zajištění poradenských a administrativních ...

Zpracování analýzy a projektové žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na základě Výzvy pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha č. 03 15 034

2. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Městská část Praha 12 Realizace: 03/2016 – 04/2016 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy a projektové ...

Zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT Čelákovice“

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Čelákovice  Realizace: 04/2014 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti vč. povinných příloh a ...

Zpracování žádosti vč. povinných příloh a administrace projektu IOP „Konsolidace IT města Bílina

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Bílina Realizace: 04/2014 – 12/2015 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti vč. povinných příloh a ...

Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy MV ČR č. 14/2012

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Národní bezpečnostní úřad Realizace: 10/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla Kompletní příprava a zpracování žádosti o ...

Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci v rámci výzvy MV ČR č. 14/2012

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Český telekomunikační úřad Realizace: 10/2012 – 11/2012 Hlavním cílem projektu byla Kompletní příprava a zpracování žádosti o ...

Administrace projektu Integrace ARES se systémem ZR

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Ministerstvo financí ČR Realizace: 05/2011 – 12/2012 Hlavním cílem projektu bylo poskytování služeb administrace projektu Integrace ...

Zpracování a podání kompletní projektové žádosti o finanční podporu do Výzvy č. 89 OP LZZ

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Statutární město Jihlava Realizace: 06/2012 – 07/2012 Hlavním cílem projektu bylo zpracování a podání kompletní projektové ...

Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projektový záměr „Obnova a revitalizace parku v areálu zámku Buková u Příbramě“

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Nadace Arbor Vitae Realizace: 06/2011 – 07/2011 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti o dotaci z ...

Zpracování žádosti k projektu „Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje“

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Zlínský kraj Realizace: 03/2011 – 06/2011 Hlavním cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů projektu za účelem posouzení ...

Zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projektový záměr „Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova – areál zámku Buková u Příbramě“

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Občanské sdružení ARBOR VITAE Realizace: 01/2011 – 02/2011 Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti o dotaci ...

Zpracování dokumentace pro úspěšnou realizaci projektu podle výzvy IOP č. 06

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Králíky Realizace: 05/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí konzultační a poradenské činnosti a zpracování dokumentace ...

Zpracování dokumentace pro úspěšnoou realizaci projektu podle výzvy IOP č. 06

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Město Lysá nad Labem Realizace: 04/2010 – 05/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí konzultační a poradenské ...

Technologické centrum a služby e-Governmentu

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Statutární město České Budějovice Realizace: 03/2010 Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí konzultační a poradenské činnosti a ...

Oracle DirectEurope

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Oracle Czech s.r.o. Realizace: 10/2004 – 12/2005 Hlavním cílem projektu bylo zvýšit absorbci finančních příspěvků strukturálních ...

Bezdrátová Praha

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: Magistrát hlavního města Prahy Realizace: 12/2005 – 12/2006 V rámci zakázky byly klientovi poskytnuty konzultační a ...

EU Funds

1. 1. 2017
Řešení: EU poradenství Klient: CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Realizace: 12/2003 – 03/2004 Hlavním cílem projektu bylo zpracovat strategii využití ...

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt Klinického informačního systému a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 28 IROP

10. 12. 2016
Řešení: EU poradenství Klient: Městská nemocnice Ostrava Realizace: 09/2016 – 11/2016 Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti a žádosti ...